Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Strömtjuven/ Klimatråttan - energi & klimat

Skapad 2017-03-14 18:49 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Under det här temat kommer du att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!
Förskola
Temat kommer att handla om Strömtjuven och Klimatråttan. Vi vill göra barnen medvetna om energi -och klimat.

Innehåll

MÅL MED VERKSAMHETEN:

Målsättning

Målet är att barnen ska bli medvetna om att ström faktiskt kommer någonstans ifrån och att vi kan spara både energi och värna om vår miljö genom att minska energianvändningen. Små saker i vardagen, som exempelvis att släcka lampan, använda lågenergilampor, inte använda sig av standby-funktionen och inte tvätta händerna under rinnande vatten gör stor skillnad. Genom klimatråttan gör vi barnen medvetna om hur och vad vi kan göra för små skillnader i vardagen för att värna om vår miljö och rädda vår jord.

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

Förskolan spelar en viktig roll som det första steget i det livslånga lärandet. Vi kommer att använda oss utav lärarhandledningen strömtjuven som är en del i projektet förskoleVis. Med Strömtjuven vill vi göra barnen mer energimedvetna och därmed bidra till ett hållbart samhälle. Vi kommer att utgå från lärarhandledningen Strömtjuven. Strömtjuven skapar energikloka barn. Vi kommer att lära känna Ström-tjuven, läsa hans saga och sjunga hans sång. Och vad gör en Strömtjuvs- detektiv egentligen? Vi kommer att använda oss av programmet klimatråttan som är ett digitalt material om hållbar utveckling för små barn.

Häng med!

DOKUMENTATION:

Vi dokumenterar kontinuerligt både med bild och text.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: