Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser år 6, Alsike skolan

Skapad 2017-03-15 08:48 i Alsike skola Knivsta
Under detta arbetsområde kommer eleverna att få lära sig att känna igen genretypiska drag hos berättandetexter occh öva på att kunna identifiera strukturer, viktiga delar och språkliga drag i denna typ av text. Arbetsområdet avslutas med skrivandet av en egen berättelse.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Eleverna ska få skriva berättelser där syftet är att roa och förmedla något budskap.

Innehåll

Syfte

Att skriva en berättelse som kan roa eller förmedla ett budskap.

Konkretiserade mål

Du ska skriva en text med:

 • fungerande struktur så som inledning, handling och avslut som knyter ihop berättelsen,
 • fungerande miljö- och personbeskrivningar,
 • fungerande användning av skrivregler som skiljetecken, styckeindelning och direkt anföring vid dialog (talstreck eller citattecken),
 • varierat ordval och meningsbyggnad.
 • Språkliga drag: Skriva i första eller i tredje person, beskrivande verb (hur man gör någonting), dialoger, uttrycksfullt språk med adjektiv, adverb, liknelser och metaforer.
 • Använda sambandsord för att knyta ihop berättelsens olika delar. 

Arbetssätt

Du att få:

 • läsa och lyssna på olika berättande texter,
 • arbeta i helklass, tillsammans med klasskamrater och på egen hand,
 • diskutera texter och öva på att identifiera (hitta) textgengrens typiska struktur och språkliga drag,
 • skriva en egen berättande text,
 • öva på att bearbeta din text och göra förbättringar utifrån respons från lärare och kamraterNi kan gå in på följande länk för att få en repetition om hur strukturen i berättelsen ska se ut:https://www.youtube.com/watch?v=nF4lY9IyXAo

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Berättande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll * Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling * Enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö eller personer finns. * Händelserna räknas upp och utvecklas något
Relativt tydligt innehåll * Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling * Utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö eller personer finns. * Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Tydligt innehåll * Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling * Välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer finns. * Upplever förmedlas och utvecklas/värderas.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur * Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/ styckemarkering. * Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättelseperspektiv.
Relativt väl fungerande struktur * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom t.ex. en relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/ stycke- markering. * Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. * Berättelsen är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men, så att
Väl fungerande struktur * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom t.ex. en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/ styckemarkering. * Berättelsen är skriven utifårn samma berättarperspektiv. * Berättelsen är uppbyggd med hjälp av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för språkriktighet (används) med viss säkerhet * Meningsbyggnaden används med viss säkerhet. * Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation * Ordvalet är förhållandevis varierat. Grundläggande regler för språkriktighet (används) med relativt god säkerhet * Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation * Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för språkriktighet (används) med god säkerhet * Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. * Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken (används) med viss säkerhet * Stavfel finns med de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken (används) med relativt god säkerhet * Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning (används) med god säkerhet * Få stavfel finns * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: