Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ISLAM - Vt 17

Skapad 2017-03-15 11:18 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 Religionskunskap
Islam är världens näst största religion efter Kristendomen. Anhängarna kallas Muslimer och är över en miljard till antalet. Muslimernas heliga bok heter Koranen. Enligt Islam gav Gud den till människorna genom sin Profet Muhammed, som fick till uppgift att skriva ned Guds ord av ärekeängeln Gabirel. Muhammed är, enligt Islam, den sista i en rad av profeter ( en människa som tar emot budskap från Gud och ger det vidare till ett speciellt folk eller människor). Den Islamiska tideräkningen börjar år 622 v.t då Muhammed flyr från Mecka till Medina.

Innehåll

 

Undervisning

Föreläsning, diskussioner, arbeta enskilt och i grupp med övningsuppgifter, film.

Tidsplan

vecka 9-13

Bedömning/Examinationsform

Skriftligt prov

7A torsdag v.13

7B Fredag v.13

 

Mål

Efter detta avsnitt sak du kunna/känna till följande:

 • Beskriva centrala tankar inom islam - synen på Gud, Människa, Livet, Döden.
 • Islams urkunder - heliga bok, texter.
 • Ge exempel på lärans riter och seder?
 • Grunden för islam - de 5 pelarna?
 • Förklara likheter/skillnader mellan islam, kristendom, judendom.
 • Beskriva hur religionen påverkar samhället?
 • Centrala personer?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: