Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett ämnesövergripande projekt " Borås djurpark" Knappekullaskolan Grundsärskola 2016/2017

Skapad 2017-03-15 13:36 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola F – 5 Bild Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Svenska
Du ska få göra en skolresa till Borås djurpark. Du kommer att få förbereda, genomföra och efterarbeta på flera sätt.

Innehåll

Konkreta mål

* Du ska kunna använda olika tekniker för bildframställning

* Du ska kunna fotografera

* Du ska kunna  föra över bilder till dator

* Du ska kunna berätta till din bildpresentation

* Du känner till syftet med reklam och nyhetsbilder

* Du ska kunna lyssna aktivt på andra

* Du ska förstå hur en karta är uppbyggd med färger och symboler.

* Du ska kunna läsa av en karta och peka på var djuren finns.

* Du ska hitta webbsidan för Borås djurpark och hämta information

* Du kan berätta om något du sett, läst eller hört ( text, film).

* Du kan skriva enkla ord och meningar.

Du kommer visa att du kan genom att:

* delta i samtal

* svara på frågor

* visa på en karta var du befinner dig (Borås djurpark)

* visa att du hittar på internet

* redovisa arbeten du gjort 

* genomföra en presentation i din vänklass

 Arbetssätt

 * skapa i ämnet bild

* fotografera

* överföra bilder

* spela in ljud

* söka information

* se film och lyssna till faktatexter

* samtala

* följa enkla kartor

* skriva meningar både för hand och vid dator.

* skapa olika slags presentationer

* öva muntlig presentation

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  E 6
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: