Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens liv

Skapad 2017-03-15 15:15 i Nygårdskolan Borlänge
Vi ska få ta hand om några fjärilslarver och följa med dem i deras utveckling ifrån larv till färdig fjäril. Vi ska därför läsa på och lära oss om fjärilarna och deras liv för att på bästa sätt kunna ta hand om våra nya vänner.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)

Vi ska få ta hand om några fjärilslarver och följa med dem i deras utveckling ifrån larv till färdig fjäril. Vi ska därför läsa på och lära oss om fjärilarna och deras liv för att på bästa sätt kunna ta hand om våra nya vänner.

Innehåll

Konkreta mål

 • Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:
 • kunna beskriva en livscykel hos en fjäril
 • dokumentera och observera fjärilens utveckling i bild och/eller skrift
 • du ska kunna beskriva hur en insekt ser ut och berätta varför exempelvis en spindel inte är någon insekt.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • Din förmåga att kunna berätta om en fjärils liv, från ägg till vuxen fjäril. Det här visar du genom att muntligt berätta för din lärare, med eller utan stöd av en bild.
 • Din förmåga att observera och dokumentera dina intryck från vår fjärilsodling. Det här visar du genom att titta på och rita/skriva ner vad du sett
 • Din förmåga att sätta ord på varför ett djur är en insekt eller ej. Det här visar du genom att i gruppsamtal fundera kring vad som är speciellt för en insekt.

 

Undervisning

 • Vi kommer att få följa några larver ifrån larv till färdig fjäril.
 • Se filmer och läsa fakta texter om insekter.
 • Arbeta med mönster, bild och form.
 • Ta hjälp av och göra egna tankekartor för att ta till oss fakta.
 • Bygga ditt fjärilshus tillsammans med några klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: