👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 4

Skapad 2017-03-15 15:47 i Skulltorps skola F-5 Partille
Skogen Naturen på hösten Värme, kyla och väder Naturen på vintern Vatten och luft Sjöar och vattendrag Vår och sommar
Grundskola 4 Biologi
Vad händer med ett dött djur?

Vart tar svalorna vägen på hösten?

Vad är dimma?

Vem bygger gångar under snön?

Vilka ämnen är vatten uppbyggt av?

Varför står hägern så stilla i vassen?

Varför har blommor så vackra färger?

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Koll på biologi

Elevgrupp

År 4

Tid/tidsperiod

Ht 2018 Vt 2019

Syfte


Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Följande mål från Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Lära oss om Sveriges naturområden och fauna.

Låta eleverna bli bekanta med allemansrätten.

Eleverna skall få en förståelse för olika kretslopp i naturen

Undervisning/detta ska vi göra

Vi ska lära oss om Sveriges naturområden och fauna genom att:
se på filmer, läsa och svara på frågor i NO-arbetsboken. 

Vi ska bli bekanta med allemansrätten genom att:
söka fakta och muntligt och skriftligt redogöra för vad allemansrätten innebär.

Vi skall få en förståelse för olika kretslopp i naturen genom film och genom att söka fakta och diskussioner. Vi ska lära oss om olika sorters kretslopp.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Att du har kännedom om olika naturtyper i Sverige och dess faunor.
Att du vet och är förtrogen med allemansrättens regler och möjligheter.
Att du kan söka fakta med hjälp av olika verktyg och medier och presentera delar av arbetsområdet.
Att du kan redogöra för olika kretslopp i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6