Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-03-15 16:20 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är religion? Vilka religioner brukar vi kalla världsreligioner? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa religioner?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din kunskap om världsreligionerna och att förstå och kunna använda viktiga begrepp.

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och jämföra religioner och livsåskådningar och att

reflektera över och resonera om livsfrågor och om etik och moral.

Du ska få möjlighet att använda olika källor och utveckla din förmåga att bedöma källornas trovärdighet och användbarhet.

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer dina kunskaper om de olika världsreligionerna och hur väl du kan jämföra likheter och skillnader och föra resonemang.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få läsa texter i böcker och digitala källor.

Du kommer att få se filmer.

Vi kommer att ha samtal i helklass och i mindre grupper.

Du kommer att få skriva och uttrycka dina tankar och reflektioner.

Du kommer att få ta reda på fakta om de olika världsreligionerna för att kunna göra jämförelser och se vilka likheter och skillnader det finns. 

Du kommer att få träna på viktiga begrepp för att förstå och kunna använda dem.

Du kommer att få träna på att jämföra olika källor och fundera över om de är trovärdiga och användbara.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: