Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - engelska

Skapad 2017-03-16 08:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Engelska
I ämnet svenska har vi läst olika typer av faktatexter. Nu ska du få skriva en egen faktatext men på engelska. Du kommer att få lära dig hur man söker fakta på internet och hur man ska tänka källkritiskt.

Innehåll

Syfte och mål

I engelskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa och ta till sig information/fakta.

- planera för att skriva en faktatext.

- samla relevant fakta (källkritik).

 

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med:

- källkritik/sökning på internet.

- skriva en faktatext i grupper.

 

 Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar, den skriftliga inlämningsuppgiften.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

En
Faktatexter

Ny nivå
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Struktur och innehåll
Din text innehåller till viss del en, inledning, logisk ordning och avslutning. Texten innehåller en huvudrubrik som till viss del sammanfattar innehållet. Din text innehåller till viss del ämnesspecifika ord, tidsord och förklarande fraser/meningar. Du har med någon relevant fakta i din text.
Din text innehåller en inledning, logisk ordning och avslutning. Texten innehåller en huvudrubrik som sammanfattar innehållet. Din text innehåller ämnesspecifika ord, tidsord och förklarande fraser/meningar. Du har med relevant fakta i din text.
Din text innehåller en tydlig inledning, logisk ordning och avslutning. Texten innehåller en tydlig huvudrubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text innehåller ämnesspecifika ord, tidsord och förklarande fraser/meningar. Du har med tydlig och relevant fakta i din text.
Källor
Du har med några källor i ditt arbete. Du behöver träna på att presentera dessa på ett tydligare sätt.
Du har med källor i ditt arbete och du kan i överlag redovisa dessa på ett tydligt sätt.
Du har med relevanta källor i ditt arbete och du kan redovisa dessa på ett tydligt sätt.
Stavning och formulering
Din text innehåller stav- och formuleringsfel. Du behöver bli säkrare på ditt skriftspråk. Du behöver träna mer på att omvandla fakta till dina egna ord.
Din text innehåller några stav- och formuleringsfel, men det stör inte läsningen av texten. Du visar att du är relativt säker på hur man omvandlar fakta till dina egna ord.
Din text innehåller några stav- och formuleringsfel, men det stör inte läsningen av texten. Du visar att du är säker på hur man omvandlar fakta till dina egna ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: