Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1B kap 8

Skapad 2017-03-16 08:18 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Arbetsområde

Under detta arbetsområdet kommer vi att jobba med:

 • storleksordna tal 0 - 20
 • addition i talområdet 10 - 20
 • mäta längd i hela cm och m
 • mäta halva delen av ett geometriskt begrepp

 

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med detta arbetsområdet genom att:

 • ha muntliga genomgångar
 • diskutera uppgifter och lösningar i helklass
 • arbeta enskilt i boken
 • genomföra praktiska uppgifter

Arbetsområdet kommer att avslutas med en diagnos. Därefter kommer eleverna att repetera det som var svårt och därefter utmana sig själva.

Centralt innehåll (enligt Lgr 11)

Kunskapskrav (enligt Lgr 11)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik 1B kap 8

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du kan storleksordningen tal i talområdet 0-20
Du kan addition i talområdet 10-20
Du kan mäta längd i enheterna centimeter och meter
Du kan måla halva delen av geometriska objekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: