Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Mänskliga rättigheter" (sv/sh) åk 7

Skapad 2017-03-16 09:45 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap Svenska
Under v. kommer vi att arbeta med temat "Mänskliga rättigheter" i svenska och samhällskunskap. I svenska kommer vi utgå och diskutera boken "Den osynliga flickan" och i samhällskunskap kommer vi att arbeta med FN & mänskliga rättigheter/barnkonventionen.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbete & uppgifter

Vi kommer gemensamt att läsa boken "Den osynliga flickan" och arbeta med mänskliga rättigheter i sv/sh.

Vi kommer att arbeta med och genomföra:

- gruppdiskussioner där ni analyserar och diskuterar bokens karaktärer, miljö, språk, uppbyggnad, innehåll/handling, budskap, tema & motiv etc.
- genomgångar av FN och hur de arbetar, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
- ett skriftligt enskilt  "miniarbete" i sv/sh (ca 1-2 A4-sidor teckenstorlek 12 1 1/2 radavstånd) om t.ex. trafficking, barnarbete, barnsoldater etc. där ni bedöms språkligt i svenska och innehållsmässigt i samhällskunskap.   
Bedömning

Bedömning sker på samtliga ovanstående moment och uppgifter under arbetsområdet utifrån kunskapskraven i svenska och samhällskunskap åk 9.

Se bedömningsmatriser!

Miniarbete

Uppgiften består i att ni enskilt ska skriva ett mindre arbete på ca 2 A4-sidor (teckenstorlek 12, radavstånd 1 1/2). Arbetet bedöms i både svenska (kunskapskrav för skriva, informationssökning, sammanställa & beskriva) och samhällskunskap.

Arbetet ska innehålla följande:

- Inledning med beskrivning av det valda problemet samt en frågeställning
- Ett resonemang kring vad problemet beror på
- En redogörelse för hur olika organisationer arbetar aktivt med problemet
- Hur arbetar Sverige och det aktuella landet med att förebygga problemet
- Övrigt att redogöra för/diskutera inom området
- En reflektion över ditt val av källor och en referenslista över de källor du använt (för högre kunskapskrav än E för detta kunskapskrav ska du använda dig av löpande referenser i din text).
- En kort reflektion över ditt val av källor, dess trovärdighet och relevans


Grovplanering

Vecka 10:
Sv:
- genomgång av olika begrepp för att kunna analysera och diskutera boken "Den osynliga flickan" i kommande uppgifter


Vecka 11:
Sv:
- gruppdiskussion av texter om de mänskliga rättigheterna.

So:
- genomgång av planering och uppgifter i so

vecka 12:
Sv:
- gruppdiskussion och genomgång av sammanställningar 

So:
- genomgång FN

vecka 13:
Sv:
- genomgång av källhänvisningar

So:
- påbörja "miniarbete"

vecka 14:
skriva miniarbete om vald uppgift under samtliga lektioner i sv/so

vecka 15: PÅSKLOV

vecka 16: Fortsatt arbete med sammanställningen.

vecka 17:
skriva klart miniarbete på samtliga lektioner sv/so + inlämning på torsdag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: