👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna 2017

Skapad 2017-03-16 09:46 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är centralt i den mänskliga kulturen. Religion har funnits i alla tider i alla samhällen. Att ha kunskap om religioner är därför viktigt för att kunna förstå andra människor och kulturer.

Innehåll

 

 Mål för arbetsområdet:

 • Du ska kunna några viktiga personer, händelser och platser i religionernas historia.
 • Du ska på ett enkelt sätt kunna beskriva religionernas grundtankar
 • Du ska känna till och kunna förklara religiösa symboler.
 • Du ska kunna viktiga skillnader och likheter mellan syskonreligionerna.

 

 

 

 

 

För att nå målen kommer du att

 

 • Delta i föreläsningar.
 • Se filmen Prinsen av Egypten.
 • Delta i diskussioner och svara på frågor.
 • Enskilt arbete med olika uppgifter.

 

 

 

Utvärdering (vad och hur jag kommer att bedöma)

 

 

 • Din aktivitet under lektionerna vid arbete med uppgifter, diskussioner, frågor o s v enligt ovan
 • Arbetsområdet avslutas med två olika skriftligt prov
 • Detta bedömer jag utifrån matrisen längre ner

 

Matriser

Re
Matris Religion Kristendom

Religioner och livsåskådningar i förhållande till varandra

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om syskonreligionerna
Eleven har goda kunskaper om syskonreligionerna .
Eleven har mycket goda kunskaper om syskonreligionerna
Religion och andra livsåskådningar
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom syskonreligionerna
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom syskonreligionerna
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom syskonreligionerna
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom syskonreligionerna
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom syskonreligionerna
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom syskonreligionerna

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.