Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk År 8 Leva hållbart vt-17

Skapad 2017-03-16 11:31 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbete med sidorna 86-96 i Hkk-boken
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Varje dag påverkar vi vår miljö med de olika val vi gör när det gäller vilken mat och vilka kläder vi köper, vilka transportmedel vi använder, vilka varor vi förbrukar och hur vi hanterar våra sopor. Vi sätter då så kallade ekologiska fotspår. Hur ser dina ekologiska fotspår ut?

Innehåll

 

Det här kommer vi att göra:

 • Gemensam genomgång
 • Gruppdiskussioner
 • Instuderingsfrågor
 • Prov

Tidsåtgång

Vi jobbar med det här arbetsområdet från v 12-16

Vi fortsätter arbeta med mat från andra länder och parallellt med teorin har vi matlagning och bakning.  Området avslutas med ett prov v.16

 

V.12 Pizza / Introduktion Leva hållbart

V.13 Teori Leva hållbart, vi börjar med instuderingsfrågorna.

V.14 Påskbaka, vi jobbar klart med instuderingsfrågorna och går igenom.

V.15 PÅSKLOV

V.16 PROV på" Leva hållbart"

 

 

 

Så här kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande i diskussioner
 • Ditt arbete med instuderingsfrågorna
 • Prov v16

 

 

Material

Vi jobbar med sidorna 86-96 i hkk-boken och diskuterar tillsammans.

Vi tränar inför provet med hjälp av instuderingsfrågor.

Frågorna hittar du här: Instuderingsfrågor

 

Redovisning sker:

Vi avslutar med ett prov v.16

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap

F
E
C
A
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: