Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 4 Sv Fördjupningsarbete om Sverige.

Skapad 2017-03-16 12:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Du ska bli expert på ett landskap eller annat område inom Sveriges geografi. Du ska redovisa ditt fördjupningsarbete muntligt för klassen med hjälp av en affisch och ett bildspel.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna skriva en faktatext med dina egna ord, där du strukturerar texten korrekt med rubrik, inledning, underrubriker och avslutning.  I texterna ska du använda de geografiska begrepp du lärt dig.
Du ska kunna göra en tydlig muntlig presentation med röd tråd om ett landskap eller något annat geografiskt ämne om Sverige för klassen.

 

Genomförande

Arbetet genomförs under vt 2017.

Under arbetsområdet kommer vi att träna gemensamt och enskilt på att läsa faktatexter, ta ut nyckelord och sen skriva egna faktatexter. Du kommer skriva en faktatext om brunbjörnen, om ett landskap eller allmänt om Sverige. Avslutningsvis kommer ni som ett litet test få skriva en faktatext om Stockholm.
Det landskap eller ämnesområde  du fördjupar dig i ska du redovisa muntligt för klassen.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:


- kunna skriva faktatexter med egna ord och korrekt struktur.


- kunna göra en muntlig presentation.

 

Innehåll

Läsa och skriva

Tala, lyssna och samtala

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.


-Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

  

 

Matriser

Sv
Jä vt 17 åk 4 Sv Fördjupningsarbete om Sverige. Ej avslutad.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Skriva fakta- text Eleven kan skriva…
Du kan skriva faktatexter som läsaren kan förstå och följa med i. Du börjar meningarna på olika sätt, varierar. Du använder en del geografiord i din text. 
Du skriver inte av faktatexten du hämtat din information från. Begripligt, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation
Du kan skriva faktatexter som läsaren kan följa med i. Du använder ibland underrubriker för att dela upp innehållet. Du använder till största delen dina egna nyckelord och formulerar om texten du läst och skriver med egna ord. Du använder många geografiska ord och begrepp i din text. Relativt tydligt, relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva faktatexter med röd tråd, tydlig inledning och avslutning. Du delar upp innehållet i tydliga stycken, med underrubriker. Du läser in dig på faktatexten och skriver nyckelord och med hjälp av dem en text helt med dina egna ord. Du använder genomgående geografiska ord och begrepp i din text. Tydligt, väl fungerande struktur och god språklig variation
Ny aspekt
Förbereda och genomföra muntlig redovisning Den muntliga redogörelsen är
Du kan göra en enkel muntlig redovisning, som dina lyssnare kan följa med i. Du har en röd tråd, och försöker ha inledning och avslutning. Du använder geografiord ibland och sätter då in dem i rätt sammanhang så alla åhörare förstår dem. Du har stödord som du behöver titta i, men du läser inte innantill. enkel
Du kan göra en utvecklad muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning. Du använder ofta geografibegrepp och sätter då in dem i rätt sammanhang och ger vid behov en förklaring så att alla åhörare förstår. Du kan din redovisning och har bara stödord som hjälp ibland. Du har någon bild eller annat material med i redovisningen för att göra den tydligare. utvecklad
Du kan göra en välutvecklad muntlig redovisning med tydlig inledning, fylligt innehåll med mycket information och tydlig avslutning. Du använder genomgående geografibegrepp på ett korrekt sätt och i rätta sammanhang. Du ger förklaringar när det behövs så att alla förstår. I din redovisning är du helt fri från text och stödord. Du har med bilder, bildspel eller annat material för att göra redovisningen tydligare. Du förklarar så alla förstår. välutvecklad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: