Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Köksredskap och matlagningsmetoder

Skapad 2017-03-16 22:30 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Köksredskap och matlagningstermer. Här skall vi göra smakprov, doft prov, praktiska moment och teoretiska moment. Allt med koppling till matlagningstermer och köksredskap.

Innehåll

 

Köksredskap och matlagningsmetoder

En process för kunnande i hemmet

Kursplanen anger att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltiden i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Kunskapssynen i kursplanen är att det utgår från ”kunskap i handling”. Det innebär att teori och praktik betraktas som sammanflätade till komplexa helheter.

Valen i hushållet

Det finns många val att göra i hushållet. Bland annat vad som ska inhandlas, vilket arbete som ska utföras och hur ofta det ska göras. Det är val som styrs av individuella möjligheter, sympatier och smak, och som får konsekvenser på olika plan.

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med köksredskap och matlagningsmetoder. Just för att du ska veta vilka olika val du kan göra för att på verka resultatet på olika sätt.

 

Hur ska vi då göra detta?

Praktiskt

Under några praktiska lektioner  kommer ni att få repetera bak- och matlagningsmetoder.

Teoretiskt
Uppgift 1

Ni får en stencil med olika köksredskap, ni skall namnge de olika redskapen.

Uppgift 2

Bifogat finner ni även en stencil med matlagningstermer, gör denna först själv, och sedan går ni ihop ca 4 och 4 och diskuterar vad orden kan tänkas att betyda. Här kan ni ta hjälp av texten ni finner bifogad. Som heter metoder för matlagning. (PDF-fil)

 

Uppgift 3

Din uppgift blir att planera en middagsmåltid. Leta upp ett recept som du vill använda eller skapa ett eget. Skriv upp vilka ingredienser du behöver och vilka metoder du kommer att använda. Försök att få med minst åtta olika matlagningsmetoder.

Gör också en planering, där du skriver upp hur lång tid det kommer ta att laga måltiden och i vilken ordning du ska göra de olika momenten.

 

Uppgift 4

Lukta och försök beskriva innehållet i de olika numrerade muggarna.

Fundera på/ diskutera

 • Hur kändes det att göra den här övningen?
 • Vilken lukt var lättast respektive svårast att känna igen?

Uppgifter

 • Utdrag från bok

 • Uppgift 1 - Köksredskap

 • Uppgift 2 - Matlagningstermer

 • Uppgift 3- Middagsmåltid

 • Uppgift 4 - Dofter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Matlagningsmetoder

E
C
A
Planera och tillaga måltider
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Resonemang
Eleven kan föra enkla resonemang om varierande och balanserade måltider.
Eleven kan föra utvecklande resonemang om varierande och balanserade måltider
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: