Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser - åk 7

Skapad 2017-03-17 10:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi arbetar med svenska språkets ordklasser.
Grundskola 7 Svenska
Varför ska vi lära oss grammatik? Det har du säkert funderat på många gånger. Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket. Kan du grammatikspråket kan du göra och förstå massa olika saker. Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med verb, adjektiv, substantiv,pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, räkneord och interjektioner. Vi kommer arbeta med detta i några veckor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inom det här arbetsområdet kommer vi arbeta med:
- att utveckla våra kunskaper kring ordklasserna, vad de innebär och hur dessa används i det svenska språket.

Bedömning - vad och hur

Arbetsområdet grammatik kommer bedömas genom:
- övningsuppgifter och diskussionsfrågor i klassen
- prov på ordklasserna

Detta kommer bedömas utifrån följande kriterium:
- din förståelse för språkets struktur och dess byggstenar.

När du senare skriver egna texter kommer du att ha nytta av det du lärt dig om ordklasserna genom att du har utvecklat en större medvetenhet om det svenska språkets struktur, hur man bygger meningar och hur man kan variera sitt språk genom att tänka på vilka ordklasser man använder.

Undervisning och arbetsformer

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta på följande sätt:
- gemensamma genomgångar om de olika ordklasserna
- individuella övningsuppgifter om respektive ordklass
- diskussionsuppgifter kring hur vi kan utnyttja våra kunskaper om grammatik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Kopia av Ordklasser

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ny aspekt
Pronomen
Kan identifiera ett pronomen i en given text eller mening.
Förstår ordklassens funktion i språket. Kan identifiera och skilja mellan flera olika slags pronomen.
Kan identifiera och skilja mellan alla slags pronomen. Kan utifrån en given text identifiera vilket berättarperspektiv författaren använt. Det innebär att man kan avläsa huruvida texten är skriven i första, andra eller tredje person.
Substantiv
Kan identifiera ett substantiv i en given text eller mening.
Förstår substantivets funktion i språket. Förstår skillnaden mellan abstrakta och konkreta substantiv. Förstår skillnaden mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är medveten om att substantiv är indelade i ental och flertal (numerus). Är medveten om att substantiv är indelade i genus (n- och t-ord). Är medveten om att substantiv är indelade i kasus (grundform och ägandeform)
Kan fritt och ledigt se skillnad mellan abstrakta och konkreta substantiv. Kan fritt och ledigt se skillnad mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är förtrogen med att dela in substantiv i ental respektive flertal (numerus). Är förtrogen med genus (n- och t-ord). Är förtrogen med kasus (grundform och ägandeform)
Verb
Kan identifiera ett verb i en given text eller mening.
Förstår ordklassens funktion i språket. Förstår skillnaden mellan olika tempus och kan berätta vilket tempus ett verb står i. Kan grundformen infinitiv och verbformen imperativ.
Behärskar alla tempus. Förstår vad hjälpverb och huvudverb är och kan ta ut dessa i en text. Förstår att det är ett hjälpverb man ska leta efter när man använder BIFF-regeln.
Adjektiv
Kan identifiera ett adjektiv i en given text eller mening.
Förstår ordklassens funktion i språket. Kan fritt och ledigt komparera ett adjektiv. Kan vad de olika komperationsformerna heter (positiv, komparativ, superlativ).
Kan komparera åtskilliga oregelbundna adjektiv. Kan de olika komperationsformerna. Förstår vad kongurensböjning är.
Adverb
Kan identifiera ett adverb i en given text eller mening.
Förstår ordklassens funktion i språket. Kan identifiera tidsadverb, sättsadverb och rumsadverb. Förstår skillnaden mellan adjektiv och adverb.
Kan identifiera tidsadverb, sättsadverb och rumsadverb. Förstår skillnaden mellan adjektiv och adverb. Förstår att en del adverb kan kompareras.
Konjunktioner
Kan identifiera en konjunktion i en given text eller mening.
Förstår konjunktionens funktion i språket.
Är förtrogen med hur man använder sig av olika slags konjunktioner.
Prepositioner
Kan identifiera en preposition i en given text eller mening.
Förstår ordklassens funktion i språket. Känner (kan räkna upp) till många prepositioner.
Räkneord
Kan identifiera ett räkneord i en given text eller mening.
Förstår ordklassens funktion i språket. Förstår skillnaden mellan grundtal och ordningstal.
Interjektioner
Kan identifiera en interjektion i en given text eller mening.
Förstår ordklassens funktion i språket. Känner (kan räkna upp) till många interjektioner.
Förstår skillnaden mellan en interjektion och ett verb i tempusformen imperativ.
Subjunktioner
Kan identifiera en subjunktion i en given text eller mening.
Förstår subjunktionens funktion i språket. Känner till BIFF-regeln och kan tillämpa denna.
Är förtrogen med hur man använder sig av olika slags subjunktioner. Kan skilja på en huvudsats och bisats med hjälp av bland annat BIFF-regeln.
Egennamn
Kan identifiera ett egennamn i en given text eller mening. Vet att ett egennamn ska ha stor bokstav.
Förstår ordklassens funktion i språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: