Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2017-03-17 12:49 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 – 0 Religionskunskap
Vi kommer under den sista so-perioden arbeta med bland annat kristendomen, kristendomens olika inriktningar, religionens roll i samhället etc.

Innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån digilär med följande kapitel:

Moment 1

Kunskapskrav

 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Centralt innehåll

 • Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia

Konkretiserat

Vi arbetar med kapitlet Kristendomen i digilär.

Exempel på frågor som vi kommer att arbeta med:

 • Hur ser de kristna på gud?
 • Hur ser kristendomen på människan?
 • Beskriv vad dopet och nattvarden innebär?
 • Vad de kristna traditionerna som t.ex. julen, påsken och pingsten innebär?
 • Hur bör en kristen leva sitt liv?
 • Hur har kristendomen utvecklats genom historien?

Moment 2

Kunskapskrav

 • Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Centralt innehåll

  • Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

 

Konkretiserat

Vi arbetar med kapitlet Ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkor.

Exempel på frågor som vi kommer att arbeta med:

 • Beskriv några orsaker till varför den kristna kyrkan splittrats under historiens gång?
 • Vad innebar reformationen?
 • Vad var det Martin Luther vände sig emot när det gällde den katolska kyrkan?
 • Vilka likheter och skillnader finns det inom den ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkan.

 Moment 3

Kunskapskrav

 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Centralt innehåll

 • Religion och samhälle Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Konkretiserat

 • Vi arbetar med kapitlet Religionens historiska roll i Sverige

 

Moment 4

Kunskapskrav

 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Centralt innehåll

 • Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Konkretiserat

 • Vi arbetar med kapitlet religion och samhälle i digilär

(Moment 5)

Kunskapskrav

 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Centralt innehåll

 • Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Konkretiserat

 • Vi arbetar med etik, religion och människosyn i digilär

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: