Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Boken" - ett skrivprojekt

Skapad 2017-03-17 13:26 i Njupkärrs skola Tyresö
Skrivprojekt kring boken "Rött hjärta, blå fjäril" av Annika Thor.
Grundskola 4 Svenska
Dikter. Berättelser. Låt fantasin flöda för nu ska vi skriva!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna på att:

 • kunna skriva olika sorters texter.
 • använda rätt sorts ord och begrepp till de olika texterna.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • skriva en text med personbeskrivningar.
 • skriva en text med miljöbeskrivningar.
 • skriva berättelse med tydligt handling och där alla delarna finns med.
 • skriva brev med datum, hälsningsfras, början, mitt, slut samt avskedsfras.
 • skriva olika typer av dikter.


Bedömning:

Dina texter bedöms under skrivprojektet.

Undervisning och arbetsformer

Projekt BOKEN

Vi  läser högt i BOKEN (titel och författare hemlighålls än så länge). Efter ett antal lästa sidor kommer en skrivuppgift. Dennas planeras, skrivs och renskrivs innan vi åter läser i BOKEN.
I slutet av projektet sammanställs alla texter och bilder till ett häfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tyresö Svenska år 4-6 Skolverksmodell UTAN indelning

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med **begripligt** innehåll, i **huvudsak** fungerande struktur och **viss** språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt tydligt** innehåll och **relativt väl** fungerande struktur samt **förhållandevis god** språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med **tydligt** innehåll, **väl** fungerande struktur samt och **god** språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **viss** säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **relativt god** säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **god** säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och **enkel** handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och **utvecklad** handling
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade** gestaltande beskrivningar och **välutvecklad** handling.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **i huvudsak** fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge **enkla** omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade** omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **relativt väl** fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge **välutvecklade** omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: