Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov argumenterande text

Skapad 2017-03-17 15:52 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 1 – 9

Matriser

Argumenterande text

F
E
C
A
INNEHÅLL
  • Sv  E 6
BEGRIPLIGT INNEHÅLL En eller flera åsikter framgår
RELATIVT TYDLIGT INNEHÅLL En eller flera åsikter framgår relativt tydligt
TYDLIGT INNEHÅLL En eller flera åsikter framgår tydligt
INNEHÅLL
  • Sv  E 6
Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna
Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna
Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna
STRUKTUR
  • Sv  E 6
I HUVUDSAK FUNGERANDE STRUKTUR Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckenarkering
RELATIVT VÄL FUNGERANDE STRUKTUR Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering
VÄL FUNGERANDE Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning
STRUKTUR
  • Sv  E 6
Texten är uppbyggd, med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och men, så att
Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierande sambandsord
SPRÅK
  • Sv  E 6
VISS SPRÅKLIG VARIATION Ordvalet visar viss variation
FÖRHÅLLANDEVIS GOD SPRÅKLIG VARIATION Ordvalet är föhållandevis varierat och passat uppgiften
GOD SPRÅKLIG VARIATION Ordvalet är varierat och passar uppgiften
SPRÅK
  • Sv  E 6
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR SPRÅKRIKTIGHET (ANVÄNDS) MED VISS SÄKERHET Meningsbyggnaden används med viss säkerhet
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR SPRÅKRIKTIGHET (ANVÄNDS) MED RELATIVT GOD SÄKERHET Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR SPRÅKRIKTIGHET (ANVÄNDS) MED GOD SÄKERHET Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
SKRIVREGLER
  • Sv  E 6
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR STAVNING, SKILJETECKEN (ANVÄNDS) MED VISS SÄKERHET Stavfel finns men de stör inte förståelsen
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR STAVNING, SKILJETECKEN (ANVÄNDS) MED RELATIVT GOD SÄKERHET Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen
GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR STAVNING, SKILJETECKEN (ANVÄNDS) MED GOD SÄKERHET Få stavfel finns
SKRIVREGLER
  • Sv  E 6
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: