Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-03-18 12:02 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Lyser månen? Visste ni att jorden och månen snurrar runt en egen osynlig axel? Är det jorden och månen som snurrar runt solen?

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? 

 • Få förståelse att jorden och månen snurrar runt en egen osynlig axel.
 • Få förståelse att jorden och månen snurrar runt solen och hur vi då får olika årstider.
 • Få förståelse vad en stjärnbild är, samt vilken stjärnbild du själv har.
 • Få förståelse att månen har olika faser och dessa ser olika ut.

 Hur ska vi arbeta? Vilka Uttrycksformer?

 • Titta på filmer i det berörda ämnet.
 • Ta del av Powerpoint presentationer.
 • Finna information via NE och andra informations appar för barn.
 • Gestaltar själva rörelser för att tydliggöra jorden, månen och solens rörelser i förhållande till varandra.
 • Exkursion(er), för att diskutera årstidstecken och annan fakta om dessa.
 • Skapa en sol, jord och måne i gips samt måla dessa, sätta fast på piprensare för att tydliggöra deras förhållandet till varandra.
 • Skapa din egen stjärnbild på svart papper med aluminium och lim.
 • Skriva faktatexter med tillhörande programmering i Scratch Jr.

Bedömning (kunskapskrav)

 • Hur aktiv du är under lektionerna.
 • Hur du deltar i muntliga diskussioner.
 • Dina skriftliga dokumentationer.
 • Att du kan återge enkla förklaringar till ovanstående utvecklingsområden muntligt och-eller skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: