Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 5

Skapad 2017-03-19 11:40 i Björndammens skola Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? Vilka rättigheter har alla människor i världen? Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i Sverige?

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Du skall kunna:

*resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
*redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
*använda några begrepp inom området.

*redogöra för vilka rättigheter de nationella minoriteterna i Sverige har.

*redogöra för vilka rättigheter alla människor i världen har.

 

 

Syfte - varför läser vi detta? 

Syftet är att lägga en grund för förståelsen av det svenska rättssystemets sätt att fungera och att förstå varför normer och regler behövs.

Centralt innehåll - vad läser vi?

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen,familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barens rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.

De nationella minoriteternas rättigheter.

 

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

  • Diskussioner i grupper och helklass
  • Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler.
  • Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.
  • Du kommer att arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

 

  • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner
  • Att du på lektionerna använder dig av begrepp och ord på ett korrekt sätt.
  • Vi avslutar arbetsområdet med ett test på webben.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: