Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Irstaskolan Sv8 - Ondskan

Skapad 2017-03-19 16:20 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde kring Jan Guillous Ondskan.
Grundskola 8 Svenska

Jan Guillous bästsäljare ”Ondskan” handlar om våld. Det handlar om att den som blir slagen i sin tur också slår. Boken bygger på erfarenheter som Guillou själv hade efter att ha gått på internatskolan Solbacka utanför Flen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

I detta arbetsområde kommer du att möta skönlitterära texter, artiklar, filmatiseringen av boken Ondskan samt en biografisk text, alla kopplade till Guillou.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Analysfrågor till Ondskan

 

Jan Guillous bästsäljare ”Ondskan” handlar om våld. Det handlar om att den som blir slagen i sin tur också slår. Miljön är en internatskola med starka inre motsättningar, ett samhälle mitt i samhället. Boken bygger på erfarenheter som Guillou själv hade efter att ha gått på internatskolan Solbacka utanför Flen.

Filmens form

 1. Studera filmens anslag. Beskriv vad som hände under filmens första minut.
 2. Anslaget är till för att sätta tonen i filmen. Vilken känsla fick du av anslaget?
 3. Stämde känslan överens med hur du upplevde resten av filmen? Förklara hur!
 4. Filmmusik och ljud är lika viktiga som själva filmen i sig. Beskriv filmmusiken och hur den används i filmen i olika scener.
 5. Kan du hitta filmens ”Point of no return?” Alltså det ställe i filmen när det inte finns någon återvändo för Erik och han måste slutföra det han har gett sig in på? Beskriv den scenen.

 


Filmens innehåll

Vem är Erik? Beskriv hans bakgrund och uppväxt. Hur är han som person?

Fundera kring mammans roll. Hur är hon? Vad skulle hon kunna göra annorlunda?

Förklara orden despotism och pennalism. På vilket sätt förekommer detta i filmen?

Vilken är lärarnas roll på Stjärnsberg?

Vem är Silverhielm - beskriv honom som person. Vad är det som får Dahlén, von Schenken och andra att följa honom?

Kan våld ibland vara berättigat - och i så fall i vilka situationer?

Vad fyller rutan för funktion? Vad är det som får de övriga eleverna att förvandlas till en blodtörstig pöbel?

Skulle situationen på Stjärnsberg vara annorlunda om även flickor gick på skolan? Hur skulle ”kamratuppfostran” se ut på en internatskola för enbart flickor?

Finns det någon segrare i den här historien? Resonera kring dina tankar och motivera ditt svar.

 

Kopplingen boken/filmen Ondskan - upphovsmannen Jan Guillou.

Är boken/filmen Ondskan självupplevd av författaren Jan Guillou, eller inte? Hitta källor på nätet och var källkritisk när du resonerar om kopplingen mellan boken/filmen och upphovsmannen.

 

Skriv så utförliga svar som möjligt. Diskutera och resonera kring frågorna, ge gärna exempel som styrker det du vill säga. Döp filen till Sv8xNamnEfternamnAnalysOndskan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
F
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: