Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter år 7 vt-17

Skapad 2017-03-19 20:18 i Dalhemsskolan Helsingborg
Du kommer under det här arbetsområdet att få möjlighet att lära dig mer om olika växter, både sporväxter och fröväxter, växters fortplantning och fotosyntesen. Vi kommer att arbeta med begrepp, genomföra fältstudier, laborationer och se på filmer.
Grundskola 7 Biologi

Du kommer under det här arbetsområdet att få möjlighet att lära dig mer om olika växter, både sporväxter och fröväxter, växters fortplantning och fotosyntesen. Vi kommer att arbeta med begrepp, genomföra fältstudier, laborationer och se på filmer.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:  

Årskurs 7  - 9

 • Ekosystemens energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling

Det här kommer vi att göra:

 • Lektionsgenomgång från boken Puls Biologi
 • Film: Växternas livscykel
 • Film: Fotosyntesen
 • Viktiga begrepp på sid.77

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Dina dokumentationer 
 • Ditt resultat på prov
 • Ditt resultat på läxor

 

Bok- och länktips:

Böcker:

 • Puls Biologi: s 64-77
 • SLI-film

 

Efter avklarat arbetsområde ska du:

Inför provet ska du:

 • Veta att växter delas in i sporväxter och fröväxter.
 • Veta att sporväxterna var de första växter som utvecklades på vår jord och att fröväxterna kom långt senare.
 • Kunna ge exempel på olika sporväxter och på olika fröväxter.
 • Kunna ge exempel på några vanliga mossor.
 • Kunna ge exempel på några vanliga ormbunkar.
 • Kunna förklara vilka likheter och skillnader det är mellan sporväxter och fröväxter.
 • Kunna förklara hur sporväxter och fröväxter förökar sig.
 • Kunna förklara vad fotosyntes är och hur den fungerar genom att använda begreppen koldioxid, vatten, solenergi, klorofyll, kemisk reaktion, syre, druvsocker.
 • Förklara vilka ämnen som krävs för att fotosyntesen ska vara möjlig.
 • Förklara vilka ämnen som bildas vid fotosyntesen.
 • Kunna förklara betydelsen av fotosyntesen för oss människor och djur.
 • Kunna skilja på pollinering och befruktning.

 

Redovisning sker:

 Prov:  v.14

Matriser

Bi

Prov: Växter

Vid provet i biologi får du möjlighet att visa att du:
F
E
C
A
Begrepp
Har förmågan att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du visar att du inte har tillräckliga kunskaper om biologins begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar men ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder och visar stor förståelse för de naturvetenskapliga begreppen på ett korrekt sätt i dina svar.
Kunskap
Har förmågan att ta till dig och använda kunskap om olika växter för att förklara växters fortplantning och växters betydelse för fotosyntesen.
Du visar bristfällig kunskap om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Du visar grundläggande kunskap om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Du visar goda kunskaper om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Du visar mycket goda kunskap om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Resonemang
Har förmågan att resonera och att kunna använda din kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: