Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet 16/17 LS

Skapad 2017-03-19 22:46 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
I de olika bild- och dramaprojekten lärs samarbete och delaktighet in. Förmågan att använda olika material,verktyg och tekniker utvecklas.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man  kan skapa och gestalta med olika estetiska uttrycksformer.

 

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

-Dramatisera till sagor som du lärt dig genom bokläsning, flanosaga och film mm
-Använda olika verktyg, teknik och material, ex socker- blås- -svampmålning mm
-Blanda färger och se vilken ny färg det blir
-Tillverka bilder eller pyssel som passar till årstiden eller till en viss högtid
-Klippa                                                                                                                                                                                                                                         -Sjunga, spela och dansa under musiklektionerna

 

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9

Matriser

ES
Grundsärskolan träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Dramatisera till sagor som du lärt dig genom bokläsning, flanosaga och film mm
Använda olika verktyg, teknik och material, ex socker- blås- svampmålning mm
Blanda färger och se vilken ny färg det blir
Tillverka bilder eller pyssel som passar till årstiden eller till en viss högtid
Klippa
Sjunga, spela och dansa under musiklektionerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: