Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Ideologier 7D VT 17

Skapad 2017-03-20 08:03 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Samhällskunskap
Arbete om beslutsnivåer

Innehåll

Syfte

Vi har arbetat med ideologier och argumentation. Eleverna har valt att göra debatt och för de som inte önskar debattera så skriver man en insändare istället.

Centralt innehåll

Planering

Bedömning

Välj en av följande redovisningssätt:

 

Debatt

Du väljer ett debattämne av de som klassen har gjort som förslag:

 

 • Svenska försvaret, större mindre eller lika stort.
 • Flyktingar och immigration, fler, färre eller samma.

 

Förbered minst 3 argument för den inställning som du har i frågan:

 1. Gör en lista över dina tre argument.
 2. Ta fram fakta som stödjer ditt påstående (sök på nätet t.ex.)
 3. Formulera dina argument så att du förklarar i flera steg varför det är bra att göra som du tycker

 

Ämnen tas fram fredag 31:e mars:

-

 

Ideologier:

Kommunism

Socialism

Ekologism

Liberalism

Feminism

Konservatism

Fascism

Insändare

 

Du ska skriva en insändare baserad på en av de politiska ideologier som vi arbetat med

Ideologier:

Kommunism

Socialism

Ekologism

Liberalism

Feminism

Konservatism

Fascism

 

Viktigt:

- Minst 3 argument för din åsikt.

- Max 1 A4 sida.

 

Lista med ämnen tas fram fredag 31:e mars:

-

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Beslutsnivåer/Det svenska politiska systemet 7D VT14

Kunskapskrav på E-nivå
Kunskapskrav på C-nivå
Kunskapskrav på A-nivå
Kunskaper
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Samhällsstrukturer - Samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Begrepp och modeller
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Resonemang om påverkan
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och till väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: