Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-03-20 10:02 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Kul med Geometri

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • känna igen och jämföra olika vinklar
 • mäta och rita vinklar
 • förstå sambandet mellan antalet vinklar och vinkelsumman hos månghörningar
 • känna igen och kunna namnge olika geometriska figurer
 • rita olika geometriska figurer
 • beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer
 • använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen.

 

 

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om dessa begrepp:

vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, kvadratmeter, skala

 

 

 

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation och resonemang - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Använda och förstå begrepp
Metoder
Kommunikation och resonemang
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: