Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser vt -17

Skapad 2017-03-20 10:04 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Syror och baser

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig vilka egenskaper syror och baser har och hur vi använder dem i vår vardag. Du ska kunna planera och genomföra systematiska undersökningar och du ska kunna ta ställning och kommunicera dina åsikter.

Innehåll

Spektrum Ke s. 104-119

Begrepp: syra, bas, neutral lösning, neutralisation, frätande, indikator, lackmuspapper, pH-skalan, vätejon, koncentrerad syra, utspädd syra, stark syra, svag syra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, hydroxidjon, svag bas, stark bas, natriumhydroxid, ammoniak, försurning, kalkning

Genomförande

Arbetsområdet pågår under veckorna 12-14. Du deltar vid genomgångar, läser i kemiboken och göra laborationer och uppgifter. Vi kommer också att söka information och diskutera.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid laborationer, diskussioner och läxförhör.

Du kommer att ha en avslutande uppgift kring systematiska undersökningar. Du redovisar förmågan att ta ställning och kommunicera i en debatt/slutdiskussion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ke
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ke
Förmågan att ta ställning och kommunicera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Du tar ställning med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Du tar ställning med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som miljö och hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Du tar ställning med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: