Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8AB Kristendomens historia

Skapad 2017-03-20 10:33 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
År 8, Religion: Kristendomens historia. Ett fem veckor långt arbetsområde som sträcker sig från åren efter Jesus död då kristendom blev en egen religion till och med Martin Luthers reformationsrörelse.
Grundskola 8 Religionskunskap
Det här arbetsområdet handlar om kristendomen, om dess uppkomst och utveckling. Den religion som historiskt sett haft störst betydelse för vårt svenska samhälle. Kristendomen så som vi känner den idag är långt ifrån en enhetlig religion. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig mer om kristendomens utveckling från en enda kyrka till dagens tre större inriktningar: den katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkan. Du kommer också läsa lite om vad som är typiskt för de tre inriktningarna.

Innehåll

Arbetsgång

Vecka 12

Onsdag -  80 min

Material delas ut (kopierat kompendium samt planering).

Film Martin Luther och reformationen (24 min)

Arbete med s 188-193 "Kristendomen och vägen till religionsfrihet i Sverige"

 

Fredag - 55 min

Genomgång s 160-161 "Den kristna läran växer fram", s 166-168, s 170-173 "Riktningar - Katolska kyrkan"

Arbete med dessa sidor

 

Vecka 13

Tisdag - 55 min

Genomgång s 174-175 "Ortodoxa kyrkan", s 176-177 "Den protestantiska kyrkan"

Arbete med dessa sidor

 

Onsdag - 80 min

Begreppsgenomgång 

Film 11 min, klipp från "The young pope"

Arbete med kompendium

 

Fredag -  55 min

Tid för studier

 

Vecka 14

Tisdag - 55 min

Liza är i Stockholm - vikarie

Plugga till provet

Kahoot - 2 stycken om kristendomens historia och dess inriktningar

 

Onsdag - 80 min

Prov - välj mellan Digiexam eller pappersprov

 

 

Kunskapskrav

Följande begrepp bör du kunna förklara och använda på ett i sitt sammanhang korrekt sätt. Du bör också känna till lite om de olika personernas sammanhang och betydelse.

Begrepp
Konvertera, apostel, martyr, helgon, förbön, relik, protestantism, katolicism, ortodoxi, reformation, påve, patriark, ikon, pilgrim, vallfärd, sakrament, mysterier, klosterorder, klosterregler, kyskhet, avlat, skärseld, bulla, bannlysning, sekularisering, kätteri

Historiska personer
Petrus, Paulus, Kejsare Konstantin, Martin Luther, Gustav Vasa.

På provet bör du även

* kort kunna redovisa för kristendomens historia i Sverige

* redogöra för den protestantiska, ortodoxa och katolska kyrkans huvuddrag

* veta vilka de sju sakramenten är i katolska kyrkan

* kunna redogöra för likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna

* motivera och diskutera och göra detta med underbyggd faktaLäs under kopplingar till läroplan för vad som krävs för betyg E i år 9.

Uppgifter

 • sammanfattning religionsprovet. En sida. Enough said.

 • Sammanfattning inför provet

 • Kompendium del 1 och del 2

 • Bilder från lektionen 24/3-17

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9

Matriser

Re
Bedömningsmatris i religion

E
Beskriva
C
Förklara
A
Samband och mönster
Kunskaper
Fakta
Du visar grundläggande kunskaper om kristendomen.
Du visar goda kunskaper om kristendomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen.
Centrala tankegångar
Resonemang Tankar och idéer
Du visar kunskapen genom att beskriva centrala tankegångar inom kristendomen.
Du visar kunskapen genom att förklara centrala tankegångar inom kristendomen.
Du visar kunskapen genom att förklara och visa på samband och mönster inom kristendomen.
Kristna uttryck
Bibeln Sakrament Högtider
Du är bekant med hur bibeln är uppbyggd. Du vet också vad sakrament är och kan beskriva dem samt de viktigaste kristna högtiderna.
Du kan förklara hur bibeln är uppbyggd. Du kan även förklara vad sakrament är och hur de kan kopplas till kristna centrala tankegångar. Du kan också förklara ursprunget till de viktigaste kristna högtiderna.
Du kan förklara hur bibeln är uppbyggd. Du kan även förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, bibeln, sakramenten och de viktigaste kristna högtiderna.
Likheter och skillnader
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens tre inriktningar.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan kristendomens tre inriktningar.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan kristendomens tre inriktningar.
Kontext
Religion-samhälle
Du kan föra enkla resonemang kring samt beskriva förhållanden mellan religion och samhälle.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring samt beskriva förhållandevis komplexa samband mellan religion och samhälle.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring samt beskriva komplexa samband mellan religion och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: