Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den gröna cykeln

Skapad 2017-03-20 12:49 i Fuxernaskolan Lilla Edet
En film som skildrar en flickas liv i Saudiarabien. Tal: arabiska Text: svenska
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ni ska titta på filmen Den gröna cykeln. När ni tittar på den ska ni fundera över några frågor som vi sedan ska diskutera i klassen. Ni ska också skriva en recension av filmen.

Innehåll

Filmen SLI Den gröna cykeln visar på skillnader mellan män och kvinnor i  Saudiarabien. Fundera på följande frågor när du ser filmen:

 • Vilka praktiska problem blir det när inte män eller kvinnor kan arbeta med vissa saker? Kan du se yrken som bara män respektive kvinnor kan ha i Saudiarabien?
 • Sverige sägs vara ett jämlikt land. Vilka yrken är ojämlika i Sverige? Vad tror ni att det beror på?
 • I Saudiarabien och i en del andra länder är det mycket styrt vilka kläder man får använda. Vad betyder kläderna vi har för vår självkänsla och identitet?
 • Vilket budskap har regissören med filmen? Varför har hon gjort denna filmen?

Anteckna gärna när ni ser filmen. Vi ska senare diskutera dessa frågor.

Uppgifter

 • Recension

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: