Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2017-03-20 13:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Arbetsområde inom teknik med tema "huset". Vi går igenom olika byggnadsmaterial, hållfasta konstruktioner samt de olika tekniska system som finns i ett vanligt bostadshus (el, värme, vatten och avlopp). Vi går även igenom ritningar och modeller.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Bilden visar bygget av världens just nu högsta byggnad, Burj Khalifa. Tornet finns i Dubai i Förenade Arabemiraten och när det blev klart 2010 var det 828 m högt. För att kunna bygga så högt krävs det att man har stora kunskaper om olika byggnadsmaterial, och hur dessa ska användas tillsammans för att konstruktionen ska bli så stark som möjligt utan att bli för tung så att det rasar. Samtidigt vill man inte att det ska bli för dyrt att bygga, och man vill att det ska se snyggt ut, både inuti och utanpå. I ett vanligt bostadshus finns en massa olika delar som tillsammans ser till att huset blir stadigt, lagom varmt, att vi har ljust inomhus och att vi har vatten i kranen och i duschen.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om:

 • Olika byggnadsmaterial och deras egenskaper
 • Olika sätt att bygga och varför vissa geometriska former är stabilare än andra
 • Hur el, vatten och avlopp fungerar i ett hus
 • Värme, vad det är, vilka egenskaper det har och hur dessa påverkar hur vi bygger hus
 • Ritningar och skisser
 • Hur husbyggandet har förändrats från förr till idag

 

Det kommer du lära dig genom att:

 • Vi kommer ta del av fakta från texter, filmer och annat material
 • Vi kommer diskutera i klassen kring hur hus kan byggas på olika sätt
 • Vi kommer göra några enkla demonstrationer
 • Du kommer få göra en jämförelse mellan hur man byggde hus förr och nu
 • Du kommer få göra en planritning av ett hus
 • Du kommer att få identifiera och förklara olika stabila konstruktioner runt skolan

 

Dessutom kommer du att få träna på din förmåga att:

 • Beskriva och förklara
 • Dokumentera med hjälp av skisser
 • Resonera
 • Jämföra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Huset

Allmänt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva och förklara
Jag kan ännu inte ge exempel på tekniska lösningar och hållfasta konstruktioner.
Jag kan ge exempel på olika tekniska lösningar samt på olika hållfasta konstruktioner.
Jag kan beskriva delarna i olika tekniska lösningar och hållfasta konstruktioner.
Jag kan beskriva delarna i olika tekniska lösningar och hållfasta konstruktioner samt förklara hur de fungerar.
Jag kan beskriva olika tekniska lösningar och hållfasta konstruktioner, förklara hur de fungerar, samt beskriva hur samma principer används till andra lösningar.

Uppgift: Jämföra förr och nu

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jämföra
Jag kan ännu inte ge exempel på likheter och skillnader mellan hur man byggde hus förr och nu.
Jag kan ge exempel på skillnader mellan hur man byggde hus förr och nu.
Jag kan ge exempel på likheter och skillnader mellan hur man byggde hus förr och nu.
Jag kan beskriva likheter och skillnader mellan hur man byggde hus förr och nu samt förklara orsakerna till detta.
Jag kan beskriva likheter och skillnader mellan hur man byggde hus förr och nu, förklara orsaker till dessa och fundera över vilka konsekvenser det får för till exempel människor, samhälle och miljö.

Uppgift: Bygg ett eget hus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Jag klarar ännu inte av att pröva mig fram för att skapa en konstruktion
Jag testar en sak och ser om det fungerar
Jag testar en sak, ser om det fungerar och testar en annan sak om det inte fungerar
Jag testar en sak, utvärderar hur det fungerar och använder den informationen till att förbättra min konstruktion
Jag funderar över vad jag lärt mig och använder den kunskapen för att testa, därefter utvärderar jag hur det fungerar och använder den informationen till att förbättra min konstruktion
Deltagande
Jag klarar ännu inte av att delta aktivt i arbetet
Jag låter någon annan komma med idéer och säger vad jag tycker om det
Jag låter någon annan komma med idéer och ger förslag på hur de kan bli bättre
Jag kommer själv med idéer, och tar till mig av andras idéer och tankar
Jag kan på egen hand komma med flera olika idéer som jag jämför och väljer ut den jag tror kommer fungera bäst
Dokumentation
Jag klarar ännu inte av att dokumentera mitt arbete
Jag gör en beskrivning av vad jag har gjort
Jag beskriver hur jag går tillväga så att någon annan kan förstå vad jag gjort
Jag beskriver hur jag går tillväga så att någon annan skulle kunna göra om samma sak
Jag beskriver hur jag går tillväga så att någon annan kan göra om samma sak fast på ett ännu bättre sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: