Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NyF Sagor vt17 v.12-20

Skapad 2017-03-20 13:25 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Ett ämnesövergripande arbete i sagornas värld.
Grundskola F Bild Svenska Musik Svenska som andraspråk Matematik
Ett ämnesövergripande arbete i sagornas värld.

Innehåll

Utgångspunkt

Vad kännetecknar en saga? Vilka sagoväsen känner du till?

Konkretisering av mål

Lyssna på och återge innehållet i en saga.

Enkelt förklara vad som kännetecknar en saga.

Hitta på en egen saga.

Genomförande

Eleverna får lyssna på, ta del av sagor och bearbeta sagor på olika sätt.

Skapa tankekartor om sagors karaktärer och karaktärsdrag.

Skapande som anknyter till sagor med användning av olika tekniker.

Heldagsutflykt med Skapande skola till Hallandsgården.

Sammanfatta och återberätta sagor.

Hitta på egna sagor och illustrera dem.

Dramatisera sagor.

Dokumentation och bedömning

Eleven ska utveckla sin förmåga att muntligt sammanfatta innehållet i en saga.

Eleven ska muntligt berätta och illustrera en egen saga som en pedagog skriver ner. Den blir en egen sagobok.

Elevgruppen återberättar och illustrerar kända sagor som blir klassens sagoböcker.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: