Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroko matematik vt-20

Skapad 2017-03-20 13:36 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
En projekt kring ett gosedjur som får följa med barnen hem över helgen, där fokus ligger på att belysa matematik i vardagen.

Innehåll

Mål och syfte

 - Att redan i tidig ålder få känna att matematik är något roligt och spännande

- Att barn och vuxen undersöker matematik tillsammans

- Få vårdnadshavarna intresserade och mer nyfikna på vad matematik kan innebära i förskolans värld

- Få barnen uppmärksammade på att matematik finns överallt

- Att upplysa alla inblandade om att mattematik är så mycket mer än att räkna

- Utveckla samarbete mellan förskolan och hemmet

 

Metod

Vi tänker låta Kroko få följa med ett barn hem under helgen och en bok kommer att få följa med. I boken står ett matematikuppdrag som barnet tillsammans med vårdnadshavare ska lösa under helgen. Skriv och rita gärna i boken. Möjligheten att lägga in i Unikum med bilder och text från uppdraget finns också. Efter helgen får barnet berätta med hjälp av bild och text om uppdraget.

Utvärdering och dokumentation 

Dokumentationen sker dels genom att barn och vårdnadshavare skriver i boken. Vi dokumenterar även i UNIKUM.

 

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: