👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Your American State

Skapad 2017-03-20 13:57 i Österslättsskolan Karlshamn
Ett skriftligt faktaarbete om en enskild amerikansk stat.
Grundskola 8 Engelska
Engelska som skolämne ska verka för att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. De ska också kunna använda relevant fakta i egenskapande arbete, samtidigt som de visar upp ett välarbetat engelskt språk

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa — reception

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

Konkretisering

Eleverna kommer själva få leta fakta om just sin stat och dess klimat, geografi, traditioner, kultur och historia.

De kommer sedan få skriva en faktainlämning om detta.

Undervisning/ arbetssätt

Eleverna kommer, under fem veckor, få jobba med sin amerikanska stat under lektionstid.
Projektet kommer sedan avslutas med skriftlig inlämning samt en muntlig redovisning. 

Bedömning

Bedömning kommer ske enligt matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
American States

1
2
3
4
Val och användande av källor
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Dina källor har inte varit relevanta för uppgiften. Du har inte heller skrivit om texten för att anpassa den till ditt arbete.
Du har valt källor som är hyfsat relevanta för uppgiften och har kunnat använda det, till viss del, i ditt arbete.
Du har valt källor som är klart relevanta för uppgiften och har kunnat använda det i ditt arbete för att göra det bättre.
Du har valt olika källor och använt dem på ett bra och relevant sätt i ditt arbete. Detta har gjort att ditt arbete blir intressant och väl faktabaserat.
Diskussion om din stat
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du lyckas inte beskriva hur din stat ser ut eller hur det är att leva där. Du värderar heller inte, den information du har, utan upprepar enbart vad som står i dina källor.
Du beskriver, väldigt generellt, hur det ser ut i din stat och värderar kortfattigt dessa saker utifrån egen erfarenhet.
Du beskriver, lite mer djupgående, hur det ser ut i staten och tar med info som är relevant för att läsaren ska få en bild av staten. Du värderar också information om staten, med utgångspunkt från egna erfarenheter.
Du beskriver djupgående hur din stat ser ut och hur det är att leva där. Du ser till att läsaren får möjlighet att lära sig om alla olika nyanser av staten och ger detaljer. Du värderar också informationen om din stat utifrån egna erfarenheter och belyser detta i din text.
Uttrycka sig i tal och skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I din muntliga redovisning är ditt språk väldigt enkelt, inte begripligt och/ eller osammanhängande.
I din muntliga redovisning är din engelska enkelt, begripligt och hyfsat sammanhängande.
I din muntliga redovisning är ditt språk något varierat, tydligt och hyfsat sammanhängande. ditt tal har också ett visst flyt i sig.
I din muntliga redovisning är ditt språk varierat, tydligt och sammanhängande. Ditt tal flyter och du anpassar dina ordval och din text till situationen.
Skriftlig framställning
Grammatik och struktur
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Grammatik och struktur är bristfällig och gör att det är väldigt svårt att hänga med i / förstå texten.
Grammatiken är väldigt simpel med ett flertal fel, men texten är fortfarande begriplig. Texten är lite svår att hänga med men uppvisar ändå punkter, stora bokstäver på rätt ställen.
Du gör en del grammatiska fel men hanterar det mest grundläggande. Du har till större delen kommit ihåg stor bokstav, punkter och delat upp din text i stycken och din text har därför ändå ett visst flyt
Du gör få grammatiska fel, Du har ett korrekt skriftspråk med korrekt användning av stor bokstav och punkt-användning. Du har även gjort en väl genomtänkt styckeindelning och texten har därför ett gott flyt.
Skriftlig framställning
Översättning och ordföljd/meninguppbyggnad
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Texten innehåller så pass många felaktiga ordval och översättningar att den blir svårbegriplig.
Du har en del ordval och översättningar som är felaktiga och som stör din text, men den är trots detta, mestadels, förståelig. Du har svensk meningsuppbyggnad vilket gör det svårt att förstå här och var
Du har några ordval och översättningar som är felaktiga men lyckas med ett visst flyt. Ditt språk saknar dock en del variation. Din meningsuppbyggnad eller ordföljd är fortfarande något bristfällig.
Dina ordval och din översättning är i stort sätt felfri och du har bra flyt och variation i din text. Du har ett bra engelskt skriftspråk.