Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0-20

Skapad 2017-03-20 15:45 i Surteskolan Ale
Under år 1 ska du veta vad addition och subtraktion är, kunna berätta räknesagor med dessa räknesätt, kunna räkna ut addition inom 0-20 och kunna tiokompisarna.
Grundskola 1 Matematik
Under läsåret i år 1 arbetar vi främst med att bli säker på talområdet 0-20. Vi lär oss vad addition och subtraktion är och tränar oss i att berätta räknesagor med dessa räknesätt. Vi tränar oss i att räkna ut tal med addition och subtraktion och att bli säkra på det.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Veta vad addition och subtraktion är.
 • Kunna berätta räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • Kunna lösa räknesagor inom addition och subtraktion 0-20 och visa hur du tänker.
 • Kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • Kunna 10-kompisarna.

Arbetssätt

Vi jobbar på följande sätt;

 • arbetar med laborativt material
 • spelar mattespel
 • additions- och subtraktionsövningar
 • kan berätta egna räknesagor med addition och subtraktion

Bedömning

Din förmåga att räkna med addition och subtraktion kommer att bedömas löpande, såväl muntligt som skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Addition och subtraktion 0 - 20

1
2
3
4
5
Addition
0-20
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-10 med konkret material.
Jag kan addera tal inom talområdet 0-10 utan konkret material.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-20 med konkret material.
Jag ka räkna addition inom talområdet 0-20 utan konkret material.
Räknesagor
Jag kan berätta räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan lösa räknesagor med addition inom talområdet 0-10
Jag kan berätta räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20.
Jag kan lösa räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20.
Jag kan skriva egna räknesagor.
Subtraktion
0-20
Jag vet hur jag räknar subtraktion inom talområdet 0-10. Jag räknar med hjälpmedel.
Jag kan subtrahera tal inom talområdet 0-10 utan konkret material(automatiserat)
Jag vet hur jag räknar subtraktion inom talområdet 0-20 med konkret material.
Jag kan subtrahera tal inom talområdet 0 -20 utan hjälpmedel (automatiserat)
Talmönster
Jag kan göra 2-skutt, Exempel: 2, 4, 6, 8....
Jag kan göra 5-skutt Exempel: 0, 5, 10, 15, 20...
Jag kan göra 10-skutt. Exempel: 10, 20, 30, 40 osv.
Sambandet addition och subtraktion
Jag behöver stöd för att se sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag kan förklara för andra hur addition och subtraktion hör ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: