Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska källor från högkulturer

Skapad 2017-03-20 16:13 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 Historia
Historiska källor från högkulturer

Innehåll

Historiska källor från högkulturer
 
Vi kommer under fem lektioner att arbeta med målet "källor och källkritik" i historia.
 
Torsdag 23/3, fredag 24/3, tisdag 28/3.
 • Läs igenom s. 38-44 i Historia 7-9. När du läst sidorna kommer du att bli tilldelad en text med frågor: "Barn i antikens Grekland", "Manus lagar - Indien", "Gundlagen Kurukan Fuga - Maliriket" eller "Hammurabis lagar - Babylonien".
 • Du ska enskilt läsa in dig och besvara frågorna skriftligt. Du som vill kan lyssna på ILT.

 

 • På torsdag 30/3 kommer du att bli indelad i grupp med andra som har samma uppgift som du.
 • Ni ska gemensamt diskutera frågorna och hjälpa varandra att resonera.
 • Du ska komma förberedd till lektionen på torsdag. Du ska till denna lektion vara färdig med dina skriftliga svar, så du har något att utgå ifrån när ni diskuterar. Självklart får du lov att ändra i dina svar om ni tillsammans kommer fram till andra resonemang.

 

 • På fredag 31/3 kommer ni att få redovisa vad ni arbetat med i tvärgrupper. Man berättar om sin högkultur och vad man kommit fram till.
 • Dina enskilda svar ska du lämna in skriftligt i Google Classroom fredagen den 31/3 (du kommer att få en kod av mig till Google Classroom) Bedömning sker sedan på Unikum i matrisen för historia.

  Lycka till!
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: