Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtid och forntid

Skapad 2017-03-20 16:55 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vad är historia? Hur skapades jorden? Hur ser människans tidiga historia ut? Detta är bara några av frågorna som du kommer att få kunskap om inom vårt arbete kring urtiden och forntiden.

Innehåll

Mål

 • Du kan berätta om spår från forntiden som går att finna i naturen och i språkliga uttryck.
 • Du kan berätta om människans tidiga historia och ge exempel på hur de levde och några viktiga händelser.
 • Du kan använda tidslinjer och använda några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Vi kommer att

 • se filmer
 • läsa faktatext och svara på frågor utifrån texten
 • skapa bilder med olika metoder och material
 • skriva faktatexter om olika tidsperioder
 • sjunga dinosauriesång
 • samla allt material i en egen forntidsbok
 
Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att
 
 • samtala och berätta utifrån bilder, filmer,  litteratur samt berätta om din egen urtid-forntidsbok.
 
Begrepp som du kommer att arbeta med är
 
 • urtid
 • dåtid
 • nutid
 • framtid
 • forntid
 • stenålder
 • bronsålder
 • järnålder
 • tidslinje

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Forntiden åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Jag kan med mycket hjälp förklara några historiska begrepp från vår begreppslista.
Jag kan med lite hjälp förklara flera historiska begrepp från vår begreppslista. Jag visar att jag förstår dem genom att använda dem på rätt sätt.
Jag kan förklara många historiska begrepp från vår begreppslista. Jag visar också att jag förstår dem genom att använda dem på rätt sätt.
Analysförmåga
Jag kan med mycket hjälp se skillnader och likheter mellan livsvillkoren för barn då och nu.
Jag kan med lite hjälp se skillnader och likheter mellan livsvillkoren för barn då och nu.
Jag kan se skillnader och likheter mellan livsvillkoren för barn då och nu.
Kommunikativ förmåga
Jag kan med mycket hjälp uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det jag lärt mig.
Jag kan med lite hjälp uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det jag lärt mig.
Jag kan uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det jag lärt mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: