Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Genrepedagogik

Skapad 2017-03-20 18:51 i Nolskolan Ale
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig läsa, känna igen och skriva olika typer av texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här området kommer vi lära oss mer om olika typer av texter och vad som är texttypiskt för de specifika genrer som vi behandlar. Vi arbetar med genrepedagogik och cirkelmetoden.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

- Att du ska bli mer säker på att skriva, både för hand och med dator som hjälpmedel.

- Att du får möjlighet att lära dig skriva olika typer av texter.

- Att du får möjlighet att lära sig se skillnader på olika texter.

- Att du får de verktyg du behöver för att kunna skriva texter inom olika genrer.

- Att du får möjlighet att lära dig grundläggande källkritik samt verktyg för hur du värderar dessa källor.

Det här kommer du få lära dig mer om:

- Hur olika texter är uppbyggda.

- Hur man skriver olika typer av texter.

- Vad som är texttypiskt för olika texter.

- Illustrerande bilder till dina texter.

- Vad som gäller vid stavning.

- Vad som gäller vid källkritik. Hur du granskar och värderar dessa.

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

- Skriva olika typer av texter och använda dig av de textingredienser vi gått igenom.

- Du kan göra jämförelser mellan olika texter och urskilja vad som skiljer dem åt. Exempelvis vad är skillnaden mellan berättande text och faktatext?

- Du kan använda dig av stor bokstav, punkt och andra skiljetecken som frågetecken och utropstecken.-Sapa bilder som samspelar med din text.

- Skapa bilder som samspelar med din text.

- Söka bland olika källor, avgöra dess tillförlitlighet utifrån de källkritiska verktygen som vi lärt oss.

Så här kommer vi att arbeta:

- Läsa texter.

- Jämföra olika texter med varandra.

- Skriva texter.

- Lyssna på olika texter.

- Illustrera bilder till dina texter.

Så här kommer vi bedöma dig:

- Din förmåga att skriva olika typer av texter med begripligt innehåll.

- Din förmåga att använda dig av skrivregler som skiljetecken.

- Din förmåga att kombinera text och bild för att förstärka textens budskap.

- Din förmåga att söka och värdera källor.

Uppgifter

 • Brev

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: