Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No: Fåglar

Skapad 2017-03-20 19:51 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Övergripande mål:

 

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp och kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. De ska kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturen och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Fåglars livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Fåglar i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

 

 

 

Genomförande:

 

Med hjälp av keynotepresentationer, faktalitteratur och youtubeklipp med fåglar och fågelläten ska eleverna få undervisning om fåglars historik, uppbyggnad, hur de indelas i olika grupper och artbestäms.

Genom fältstudier ska eleverna studera fåglar i närmiljön.

Med hjälp av tankekarta och faktainformation ska eleverna individuellt eller gruppvis få fördjupa sig i en fågel. Resultatet ska dokumenteras skriftligt med bild och text. Eleverna ska redovisa för klassen.

                     

 

Kunskapskrav:

 

Eleverna ska kunna nämna något sätt hur fåglar kan grupperas.

Eleverna ska känna till hur några fåglar anpassar sig till olika årstider. Eleverna ska kunna namnge några av de vanligaste fåglarna i vår närmiljö.

 

 

Bedömning:

 

Pedagogerna gör löpande en s k ”formativ bedömning” av eleverna. Det innebär att man under aktivitetens gång observerar hur de ”arbetar” med olika aktiviteter och samtalar med dem om vad de gör och hur de kan utvecklas vidare. Att göra dem uppmärksamma på sitt eget lärande.

Vi försöker även få in ”självbedömning” och ”kamratbedömning” där detta är lämpligt och gynnar elevens lärande.

Eleverna får muntligt och skriftligt berätta om fåglar i allmänhet och om specifika fåglar.

Genom muntliga frågeställningar visar eleverna vad de har lärt sig.

Eleverna dokumenterar fågelarbeten skriftligt och med bild.

 

 

 

Fågelns livscykel

Jag kan med hjälp av bilder beskriva hur det går till när en fågel föds, lever och dör.

Jag kan beskriva hur det går till när en fågel föds, lever och dör.

Jag vet vad häcka och ruva är och kan använda orden i min beskrivning.

Stannfåglar och flyttfåglar

Jag kan berätta vad som menas med stannfåglar och flyttfåglar.

Jag kan förklara varför en del fåglar flyttar.

Jag kan säga namnet på en stannfågel och en flyttfågel.

Skriva en faktatext om en fågel

Jag behöver mycket hjälp med läsning och skrivning för att kunna skriva en enkel faktatext om en fågel.

Jag kan läsa en lätt fakta text och sedan med hjälp av en tankekarta och en kompis skriva en faktatext om en fågel.

Jag kan läsa en lätt faktatext och sedan med hjälp av en tankekarta skriva en faktatext om en fågel.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

 • Eleverna får muntligt presentera sitt fågelarbete och egna upplevelser i anslutning till temat.
 • Elevernas arbeten sparas i egna tillverkade arbetsböcker.
 • Fotograferar elevernas arbete.

 

 

 

Ansvarig pedagog: Agnetha Ögren

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 2017.03.16

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: