Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi SvA

Skapad 2017-03-21 08:51 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med att läsa och skriva olika typer av poesi.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • uttrycka dig skriftligt genom olika typer av diktformer
 • läsa olika typer av dikter och resonera kring dess innehåll och budskap
 • anpassa ditt sätt att skriva efter respektive diktform

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • använda olika lässtrategier för att läsa och förstå de dikter vi arbetar med
 • genom sammanfattningar av dikternas innehåll visa läsförståelse
 • resonera kring dikternas budskap och vad de vill förmedla
 • skriva olika typer av dikter, utifrån deras respektive struktur och regler

Hur ska det bedömas?

 • Diktanalys av olika dikter
 • Skriva egna dikter

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa och analysera dikter - enskilt, i grupp och helklass
 • Skriva egna dikter
 • Diskussioner och genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: