Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagboken 2017

Skapad 2017-03-21 09:02 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild
Skriva dagbok. Vi läser utdrag ur en rad dagboksböcker och lär oss om genren. Samtidigt bekantar vi oss med olika författare till just dagboksböcker och lär oss att planera, skriva utkast, bearbeta och presentera dagbokstexter. Vi kommer även få ett författarbesök av Tove Berggren.

Innehåll

De här punkterna i läroplanen kommer undervisningen att handla om

 

Det här ska du lära dig

 • vad som är typiskt för en dagbokstext.
 • kunna använda flödesskrivning och en digital tankekarta i din planering för att skriva dagbokstext.
 • känna till några författare till olika dagboksböcker
 • skriva och bearbeta en dagbokstext med hjälp av dator.
 • använda dig av "two stars and a wish" för att reflektera kring texter och ge och få respons kring ett arbete.
 • använda stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken, samt styckeindela text.
 • illustrera din text med egna bilder
 • att skriva en dagbokstext som ger läsaren en bild av hur det är att vara 11-12 år i Alingsås 2017.
 • att läsa in din text med inlevelse.

Så här kommer vi att arbeta

 • läsa och lyssna på dagboksböcker och tala om vad som är typiskt i en dagbokstext
 • ha genomgång kring och prova olika tekniker för att planera, skriva och bearbeta text.
 • öva på skrivregler för stor bokstav, punkt, utropstecken och styckeindelning.
 • skapa illustrationer till våra texter
 • tala om hur bilden du gjort samspelar med din text.
 • öva på att skriva och läsa upp dagbokstexter så att innehåll och form fångar läsare och lyssnare.
 • diskutera budskap i texter

Så här kommer pedagogerna att bedöma ditt arbete

 •  följa arbetet med din dagbokstext från idé till bearbetad text och se hur väl du behärskar olika tekniker för att planera, skriva, och bearbeta din text.
 • läsa din text och se hur väl du anpassar din text till dagboksgenren för att förmedla ditt budskap till en tänkt läsare/lyssnare.
 • läsa din text och se hur väl du behärskar stor bokstav, punkt, utropstecken, frågetecken och styckeindelning
 •  lyssna till hur du tar och ger respons kring din egen och andras texter.
 • se dina illustrationer, höra hur du motiverar ditt val av illustration och se hur väl bilderna samspelar med din text.
 • att följa ditt arbete för att se hur du tar ansvar, samarbetar, hålla deadlines, delta i samtal och diskussioner, lyssna och ta hänsyn till andra.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: