Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartiklar och krönikor

Skapad 2017-03-21 09:33 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. För att du ska bli ännu mer säker på att uttrycka dina tankar, känslor och åsikt, och stå upp för dessa, ska vi under några veckor träna på att skriva debattartiklar/krönikor.

Innehåll

Tidsplan

 • vecka 12-14

Förmågor att utveckla

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Mål

 •  Att skriva debattartiklar/krönikor handlar om att uttrycka sin åsikt, och att på olika sätt argumentera för eller emot något. Detta är en viktig del av ämnet; vad tycker jag och varför tycker jag så? Genom att förhålla sig till andra övar du såväl ett källkritiskt förhållningssätt som att förhålla dig till vad andra människor tycker i en viss fråga. På så sätt lär du dig både mer om dig själv och omvärlden. 

 

Arbetssätt, metod och material

 •  Vi har tillsammans gått igenom de båda texttyperna, och tittat på exempeltexter för att du ska få inspiration. Nu är det dags för dig att skriva din egen text, du får välja om du ska skriva en debattartikel eller krönika. Du får även välja ämne själv, men får självklart hjälp med tips på ämnen av både klasskamrater och lärare. Läroboken Fixa texten 2 finns även som handledning.
 • För att ta reda på vad andra skrivit om ämnet får du under en till två lektioner använda mobil/dator för att söka information och hitta text/er att använda i din egen text. Du ska i din debattartikel/krönika hänvisa till en annan källa, för att träna på att göra korrekta källhänvisningar. 

 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma din färdiga text, även om jag naturligtvis även tittar på processen. Jag kommer att bedöma hur du anpassar språket efter syfte, mottagare och sammanhang (håller du dig till texttypens struktur), hur du formulerar dina tankar och åsikter i skrift och hur du hänvisar till andra källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: