👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-03-21 10:29 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 3 – 4 Historia
Vi ska jobba med vikingatiden.

Matriser

Hi
Vikingatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperiod och begrepp
Du känner till någon person och händelse samt några begrepp från denna tidsperiod.
Du känner till några personer och händelser samt några begrepp från denna tidsperiod och du kan med stöd berätta om dessa.
Du känner till flera personer och händelser samt några begrepp från denna tidsperiod och du kan självständigt berätta om dessa.
Samhället förändras över tid
Du kan med stöd förklara hur och varför samhället har förändrats mellan två tidsperioder, och hur människor har påverkats av detta.
Du kan självständigt förklara hur och varför samhället har förändrats över två tidsperioder, och hur människor har påverkats av detta.
Du kan självständigt förklara hur och varför samhället har förändrats över flera tidsperioder, och hur människor har påverkats av detta.
Migration
Du kan med stöd göra någon jämförelse mellan två tidsperioder hur människor bosatt sig och förflyttat sig.
Du kan självständigt göra någon jämförelse mellan två tidsperioder hur människor bosatt sig och förflyttat sig.
Du kan självständigt göra några jämförelser mellan flera olika tidsperioder, hur människor bosatt sig och förflyttat sig.
Politik
Du kan med stöd göra någon jämförelse mellan två tidsperioder hur makten är fördelad bland invånare.
Du kan självständigt göra någon jämförelse mellan två tidsperioder hur makten är fördelad bland invånare.
Du kan självständigt göra några jämförelser mellan fler tidsperioder hur makten är fördelad bland invånare.
Levnadsvillkor
Du kan med stöd göra någon jämförelse mellan två tidsperioder kring hur människors vardagliga liv har varit.
Du kan självständigt göra någon jämförelse mellan två tidsperioder kring hur människors vardagliga liv har varit.
Du kan självständigt göra några jämförelser mellan flera tidsperioder kring hur människors vardagliga liv har varit.
Kulturmöten
Du kan med stöd jämföra två tidsperioder, hur möten mellan människor från olika länder/kulturer har påverkat/utvecklat Sverige.
Du kan självständigt jämföra två tidsperioder, samt hur möten mellan människor från olika länder/kulturer har påverkat/utvecklat Sverige.
Du kan självständigt jämföra flera tidsperioder, samt hur möten mellan människor från olika länder/kulturer har påverkat/utvecklat Sverige.
Använda källor
Du kan med stöd, välja källor och använda dessa för att beskriva människors levnadsvillkor under denna period.
Du kan självständigt, välja källa och använda dessa för att beskriva människors levnadsvillkor under denna period.
Du kan självständigt, välja källor och förklara ditt val av källa samt använda dessa för att beskriva människors levnadsvillkor under denna period.
Spår av historien
Du kan med stöd visa något spår av denna tidsperiod i vår tid, och varför dessa spår kan beskrivas på olika sätt.
Du kan självständigt visa något spår av denna tidsperiod i vår tid, och varför dessa spår kan beskrivas på olika sätt.
Du kan självständigt visa flera spår av denna tidsperiod i vår tid, och varför dessa spår kan beskrivas på olika sätt.