Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un año en mi vida

Skapad 2017-03-21 11:14 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Vad gör man under ett helt år? Vad gör man under dagen, på helgen, på sommaren? Ni kommer att få intervjua varandra om just detta tema!

Innehåll

 "Vad du gör under ett år"

Du kommer att få att berätta vad ni gör i ert liv och/eller hitta på.

Vi kommer att använda kunskaper sedan tidigare t.ex. ord för veckodagar, månader, årstider, olika fritidsaktiviteter, om familjen.

Du kommer att utveckla ditt ordförråd t.ex. lära dig många nya verb eftersom ni kommer att få beskriva vad ni gör.

 

Aktiviteter:

På lektionstid kommer du att få använda olika bilder på människor i olika situationer t.ex. under vintern, vid kusten under sommaren och lära er nya verb och repetera "gamla".

Lyssna på olika låtar från kända artister och arbeta med delar av sångtexten.

Gå igenom tidsuttryck: i detta dokument hittar ni en lista på uttryck ni använder i ert manus

Tillsammans går vi igenom hur vi använder de olika delarna för att göra meningar och slutligen en berättelse om dig själv. Denna berättelse kommer du sedan ha som ett "manus" när du tränar i intervju två och två. Instruktioner till att skriva texten finns här.

Under lektionstid kommer vi att ha genomgångar och du förväntas ta anteckningar. Behöver du repetera mer finns det att hitta i Digilär - Spanska - Språkbiblioteket.

 

Vad ska ni uppnå under veckorna vi arbetar med detta?:

Du kommer att få beskriva ditt år skriftligt genom att använda olika hjälpmedel: från internet och arbetsblad, videon m.m.

Lära dig hur man ställer frågor. Här hittar du frågorna du ska lära dig att fråga och svara på.

Utveckla din förmåga att tala på spanska, ställa frågor muntligt och förstå när någon frågar tillbaka och vad man kan göra när man behöver be någon tala långsammare, repetera o.s.v.

Repetera uttal här:

Hur sker bedömningen:

Du kommer att bedömas efter hur du använder olika hjälpmedel för att beskriva ditt år, hur varierat din beskrivning är, det vill säga hur du använder olika ord, tidsuttryck både skriftligt och muntligt, hur du förbättrar din text och det muntliga genom formativ bedömning (jag ger dig kommentarer hur du kan göra förbättringar), hur du använder frågor för att intervjua en annan person och hur du svarar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska: Skriftlig och muntlig förmåga, kulturella företeelser och språkliga strategier

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka innehåll i text
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för läsning och produktion
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig framställning
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbetning och förbättring
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion
Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: