Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans testplanering Rörelse

Skapad 2017-03-21 12:31 i Vintergatans förskola Helsingborg
Tema Rörelse
Förskola
Tema:

Rörelse, detta ingår i vårt arbete med Grön Flagg.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Utifrån barnens egna tankar ta reda på vad rörelse är och vad de vet.

Genom barnintervjuer enskilt med varje barn och sedan i grupp, för att ta reda på deras tankar och kunskaper. Gör detta under januari.

Mål: Öka barnens fysiska aktivitet

Delmål: 
Öka barnens kunskap om vad rörelse är
Öka barnens lust till rörelse

Öka barnens ordförråd och språkliga medvetenhet

 

 

Omformulering av läroplansmål

Att barnen upptäcker det goa i att röra sig, känner sig motiverade att klara mer.

Uthållighet, orka mera, koordination, avlappning efteråt, ev massagesaga, att de upplever en behaglig känsla efteråt.

Vi vill utöka barnens ordförråd.

Vi vill ge barnen olika möjligheter att uttrycka sig. T.ex. genom bild, foto, musik och film.

Vi vill uppmuntra barnen att kunna använda språket för att diskutera och dra slutsatser.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

-mindre grupper för att nå bästa resultat, lättare att visa barnen, bättre plats, tryggare i en liten grupp

Hur ska vi göra: balanssamling under ett antal torsdagar, både inne och ute.Utvärdera tillsammans med barnen för att se vad de tyckte var svårt respektive roligt.

Aktivitet: Rörelsesamling v.3-4

Aktivitet: Balanssamling v.5-11

Aktivitet: springa ute v.8

Aktivitet: gå ute v.9, barnen ska fotografera rörelse ute

Aktivitet: Göra "hoppa-filmer" v.10

Paus av temat under några veckor för att ge plats åt Earth Hour, Brandövning, påskpyssel och Påsklov.

Övriga aktiviteter som vi ska göra under terminen: Kulmålning(kulans rörelse i färgen), snörmålning, kulbana, lavalampa, gå på promenad utanför förskolan.

Intervjufrågor till vårt tema  och sammanfattning av barnens svar som vi utgått från när vi jobbat vidare med Rörelse:

-       Vad är rörelse?

Rörelsesamling/Röris. Röra sig. Gymnastik. Olika danser. Jag vet inte (svarade ca halva gruppen).

-       När rör du dig?

Hela tiden. När jag vill. Cyklar, springer. Gympan. Nästan aldrig. På söndagar när jag leker. Röris/promenad.

-       Vad kan man göra mer som är rörelse?

När jag går. Röris. Simma, boxning, träna. Leka. Hjälpa varandra. Volter. Flyga, men det är jobbigt.

-       Är det viktigt att röra sig? Iså fall varför?

Ja! svarade de flesta barnen. Det mår man bra av. Man kan inte växa så lätt annars. Ja, annars inga pepparkakor. Ingen energi om man inte rör sig. Bra så att man inte blir trött. Nej, inte viktigt.

Uppföljning I maj

Molnen rör sig, jag har sett det med mina egna ögon! Så berättade en pojke om när han tagit kort ute.

Barnen funderar vidare om rörelse:

 • Skateboarden rör sig.
 • Trädet rör på sig när det blåser, himlen och molnen rör sig.
 • Fotbollen rör sig. Cykeln rör sig, den kan rulla av sig själv när det blåser.
 • Kälken åker i backen.
 • Bilen, däcken snurrar
 • Skuggan, när man rör på sig rör skuggan på sig.
 • Bey-blade rör sig, flygplan. Fyrhjulingar: först rör sig tummen när man trycker på knappen, sedan rör sig fyrhjulingen. Fjärilen rör sig. Rattar rör sig när man snurrar runt dem.
 • Grejor eller händer rör sig när man lyfter. Blommor när det blåser eller när man plockar dem. Berg och dalbanan på Liseberg. Hjärtat rör sig när det slår.
 • Ögonen kan röra sig
 • Benen när vi går.
 • Håret rör sig när man skakar på huvudet.
 • Blommor som slår ut, det går superlångsamt
 • Sekundvisaren på klockan är ganska snabb, de andra är långsamma.

Nytt delmål:

Vi vill att de ska bredda sin förståelse för vad rörelse är, hitta nya infallsvinklar, utöka sitt ordförråd.

 

Utvärdering

Vi ser tydligt att barnen fortfarande utgår mycket från att rörelse har med kroppen att göra, men de har fler och fler funderingar om hur även andra saker kan vara rörelse.

Barnen funderar vidare om rörelse

Detta ledde till att vi började prata om vad som rör sig snabbt och vad som rör sig långsamt

Vi dokumenterade genom att barnen ritade teckningar

Analys och utveckling

På barnens sätt att prata om rörelse märker vi att det skett en tydlig utveckling under terminen när det gäller vad som är rörelse.

Vi ser att de har breddat sin syn på rörelse. Det är inte bara de själva och kroppen utan så mycket mer. Vi märker att barnen blivit mer medvetna eftersom de pratar mycket om rörelse, vilket de inte alls gjorde innan. 

Det har varit bra att barnen fått använda flera olika uttryckssätt, eftersom barn lär på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: