Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Dikter skolår 8

Skapad 2017-03-21 12:47 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleven ska med hjälp av olika arbetssätt lära sig hur man skriver olika typer av dikter och reflektera över dikters innehåll.
Grundskola 8 Svenska
Målet är att du ska stifta bekantskap med olika sorters dikter, diktformer och göra egna dikter.

Innehåll

SYFTE

KONKRETISERADE MÅL

  • Lära sig att läsa och förstå olika sorters dikter
  • Lära sig att anaysera dikter
  • Stifta bekantskap med några av våra stora diktförfattare
  • Lära sig att skapa egna dikter

UNDERVISNINGSSÄTT

Vi kommer att läsa egna och andras dikter. Lära teknik för analyser, studera våra största diktare i Sverige. Dessutom lära oss olika sorts diktformer samt tekniker för att själv skriva dikter. Analyser kommer att ske både enskilt och i grupp.

BEDÖMNING

Enligt matrisen nedan.

Matriser

Sv
Dikter skolår 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning av dikt
Har läst en dikt för en mindre grupp.
Har läst en dikt högt i klassen
Kan läsa upp en dikt på ett inspirerande sätt i klassen. Använder tex pauser, intonation.
Förmågan att själv skriva dikter
Klarar av att göra enklare och kortare egna dikter.
Klarar av att göra dikter i olika sinnesstämningar och du behärskar i stort "rytm" och att göra "ny rad" på lämpliga ställen.
Kan producera egna dikter i olika sinnesstämningar och behärskar att skriva dikt på olika sätt (t ex rimdikt, upprepningsdikt). Dikterna kännas personliga och ordvalen är genomtänkta för ämnet. Du delar upp raderna på lämpliga ställen och minst en dikt är skriven i flera verser.
Analys
Klarar av att göra en enkel analys av en dikt.
Klarar av att göra en analys som visar att du har förstått textens budskap. Flera av våra analyspunkter finns med. Du reflekterar över innehållet.
Klarar av att göra en välutvecklad analys där du visar att du reflekterar över budskapet. De flesta av våra analyspunkter finns med. Du jämför diktens innehåll med dina egna tankar och funderingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: