Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI ÅK 8 - Befolkningsfördelning åk 8

Skapad 2017-03-21 13:47 i Tiundaskolan Uppsala
Människans försörjning och befolkningsfördelning med utgångspunkt i läromedlet Geografi 7-9 Capensis sid. 92-126
Grundskola F – 9 Geografi
Människor bor inte över hela jordklotet, vissa områden är tätbefolkade och andra områden nästan tomma. Vad beror det på? Vad styr var människor väljer att bosätta sig ? Varför är vissa länder rika och andra fattigare och hur påverkar det människors livsvillkor? Det kommer vi att prata om under det här arbetsområdet.

Innehåll

Förmågor som tränas

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,

 

Tid och upplägg:

v. 45   Lektion 1: Introduktion + KL övningar utifrån Gapminder

           Lektion 2: Gapminder föreläsning och test

           Lektion 3: Befolkningsutveckling – var bor vi? s. 112-113

               

v. 46  Lektion 4: Urbanisering, städer och kåkstäder s. 118-122

          Lektion 5: Kåkstäder och befolkningslära s. 122 + lösblad

          Lektion 6: Befolkningspyramider + övning (= läxa) s. 118

 

v. 47  Lektion 7: Befolkningspyramider (arbetsuppgifter) + läsa i lärobok s. 112-125 och ta reda på ord

          Lektion 8: Integration, assimilering och segregation samt typiskt svenskt s. 115-116 + s. samhälle

          Lektion 9: Sveriges befolkning s. 87-94 i SAMHÄLLSKUNSKAP B ÅK 7-9            

         

v. 48   Lektion 9: Förhör på befolkningsfördelning (8D torsdag och 8B fredag)

                           

  

Efter arbetsområdet ska du kunna:

Beskriva hur världens befolkning är fördelad över jordklotet.

Redogöra för orsaker till att människor bor där de gör och vilka konsekvenser det kan få att befolkningsfördelningen är så ojämnt fördelad över jorden

Läsa och tolka olika typer av befolkningspyramider.

Förklara varför människor flyttar till städer eller till andra länder och vilka konsekvenser det kan få.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Så här ska du visa dina kunskaper:

Aktivt deltagande under lektioner i muntliga och skriftliga övningar

* Gapminder övningar och "självtest"

* Övning på befolkningsfördelning

* Övning "För och nackdelar med att leva i en stad"

* Övning "Att leva i en kåkstad"

* Övning på befolkningslära

* Övning på befolkningspyramid

Kunna redovisa läxan; 

* Familjeplanering i Kina och Indien

Skriftligt förhör på avsnittet Befolkningsfördelning s. 112-116+118-122+125-126

Matriser

Ge
Geografi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: