Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela tillsammans, Träningsklass 4-9

Skapad 2017-03-21 13:53 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Estetisk verksamhet
Vi spelar på rytminstrument i vår egen orkester.

Innehåll

Syfte

Du får spela rytminstrument tillsammans med klassen. (utveckla förmågan att skapa genom musik, samspela och utveckla förmågan att välja och använda instrument)

Du får spela starkt och svagt. (utveckla förmåga att använda begrepp inom musikområdet)

 

Genomförande

Du får välja rytminstrument genom en sång och då också vänta på din tur.

Du får spela starkt och svagt efter vad texten i sången säger.

Du får spela ensam (solo) och tillsammans i grupp och också pausa när någon annan ska spela själv.

 

 

Bedömning

Du deltar i att spela rytminstrument.

Du deltar i att spela starkt och svagt.

Du deltar i att spela och pausa efter bestämt mönster. 

 

Hur och när

Du kommer att arbeta med detta under hela läsåret och bedömas löpande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: