Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula åk 5. Kap 6. Kartor och koordinater

Skapad 2017-03-21 14:38 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi arbetar med kapitel 6 i Prima Formula åk 5
Grundskola 5 Matematik
Vad har kartor med matte att göra? Vad är ett koordinatsystem? Hur räknar man med skala? Och vad är negativa tal?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp kartor och koordinater
 • använda begrepp som hör till skala, negativa tal och koordinater 
 • se samband mellan begrepp som hör till skala, negativa tal och koordinater 
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter med skala, negativa tal och koordinater
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter med skala, negativa tal och koordinater

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna

 • använda kartor och skala
 • uppskatta temperatur och använda negativa tal
 • använda linjediagram och koordinatsystem
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

 • Går igenom nya begrepp
 • Jobbar med uppgifter ur olika matteböcker
 • Gör undersökningar tillsammans i klassen

Viktiga begrepp

 • Skala
 • Förminskning
 • Förstoring
 • Negativa tal
 • Digital
 • Analog
 • Linjediagram
 • Koordinatsystem

Bedömning

Bedömning sker efter hur du

 • deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • arbetar med dina uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris Kartor och koordinater

Matematik 4-6

 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja problemlösningsmetod
Du behöver träna på att välja och använda metoder för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa matteproblem. Du kan ge något alternativ som passar ganska bra.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem. Du kan ge något alternativ som passar bra.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem. Du kan ge flera exempel på alternativa metoder.
Matematiska begrepp
Skala Förstoring Förminskning Negativa tal Koordinater
Du behöver träna på att förstå matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Beskriva matematiska begrepp
Du behöver träna på att beskriva matematiska begrepp.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Beräkningar
Du behöver träna på att göra beräkningar.
Du kan göra enkla beräkningar med skala, negativa tal och koordinater på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar med skala, negativa tal och koordinater på ett bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar med skala, negativa tal och koordinater på ett mycket bra sätt.
Redovisa lösningar
Du behöver träna på att redovisa lösningar.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: