Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Linblomman.

Skapad 2017-03-21 14:48 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

De äldre barnen skall utveckla sitt matematiska språk så att de  kan uttrycka de geometriska formerna med deras rätta benämning och veta hur en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel ser ut. 

De yngre barnen skall kunna känna igen de fyra geometriska formerna.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Pippi Långström kommer att ge barnen olika uppdrag: som att leta efter former i naturen, på gården och inomhus. Bilda olika former med snöre. Leka Burr leken med formerna cirkel, kvadrat, triangel och kvadrat. Barnen får placeringskort  med geometriska formerna med sina namn på. På samlingarna pratar vi om formerna. Vi kommer att rita, klippa och klistra de olika formerna. Använda logiska block. Vi kommer att erbjuda barnen olika metoder vilket innebär att de  kommer få en variation på sin undervisning. Att erbjuda barnen matematik i lustfyllda sammanhang där lek och lärande kopplas samman är enligt Görel Stener (2006) är avgörande för hur barnen förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det livslånga lärandet. 

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnens tankar och reflektioner kommer att påverka deras undervisning. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Foto, bilder vi har skapat och samtalat om. Vi dokumenterar barnens tankar vilket leder oss till barnens lärande. 

Vi kommer att lägga ut det vi har gjort på unikum  för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör och att det skall ges möjlighet att kunna samtala hemma med sina barn. Samt på våra gemensamma planeringar och på vår barnfria tid. 

Utvärdering i april. 

 

Hur gick det?

De stora barnen har ökat sitt matematiska ordförråd med att kunna uttrycka de geometriska formerna i rätt sammanhang efter att vi tittat på arkitekturen runt omkring oss ex. Hus, fönster, kylskåp m.m. Vi ritade och klippte de olika formerna. Skapade former med ex kottar, pinnar och snören. 

Hos de yngre barnen kan vi se att det har väckt ett visst intresse när vi arbetat med playdoo och geometriska former med deras namn.

Vad fungerade/fungerade inte? 

De praktiska momenten fungerade bra. Vi pratade om formerna på ett naturligt sätt. De gav ett medvetande hos barnen.

Vi har fått avbryta verksamheten för att vi har fått hjälpa till på andra avdelningar och inskolningar. 

Hur går vi vidare? 

I fortsättningen kommer det att ingå i vårt dagliga arbete med barnen. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: