Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 6 HT 13 Jorden, solen och månen. Människan i rymden

Skapad 2017-03-21 15:07 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 6 Naturorienterande ämnen
Nu ska vi lära oss om solen månen och planeterna. Vi ska också läsa om olika vädertyper och om årstidernas växlingar.

Innehåll

Förmågor

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. 
Eleverna ska stimuleras att reflektera över samband mellan olika val och dess konsekvenser.

Centralt Innehåll

Du ska ges förutsättningar att förstå förhållandena mellan:

 • jorden, månen och solens rörelse till varandra
 • dygn, månader, veckor och dagars förhållande till jorden, månen och solens rörelse
 • universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad
 • människan i rymden
 • användning av satelliter

Det här ska vi arbeta med

 • se filmer
 • göra experiment
 • läsa texter
 • instuderingsfrågor
 • använda kartan
 • presentera kunskaper för varandra

Kunskapskrav

Din förmåga att:

 • vara aktiv i samtal och diskussioner
 • arbeta med experiment
 • arbeta med frågeställningar
 • känna till solen, månen och jordens förhållande till varandra
 • känna till hur månen, solen och jordens rörelsemönster påverkar dagar, veckor, månader och år
 • känna till uppkomst, utveckling och uppbyggnad av universum
 • känna till människan och satelliters påverkan på naturvetenskapen

Detta bedöms

Din förmåga att utveckla kunskaper om:

 • vara aktiv i samtal och diskussioner
 • arbeta med experiment
 • arbeta med frågeställningar
 • känna till solen, månen och jordens förhållande till varandra
 • känna till hur månen, solen och jordens rörelsemönster påverkar dagar, veckor, månader och år
 • känna till uppkomst, utveckling och uppbyggnad av universum
 • känna till människan och satelliters påverkan på naturvetenskapen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  1-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
  NO  E 6
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett delvis fungerande sätt.
  NO  C 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
  NO  A 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6

Matriser

NO
NO kunskapskrav år 6 - Grundsärskola

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **enkla** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven **medverkar** i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **bidrar** till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **enkla** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven **medverkar** också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **delvis fungerande** sätt
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett **väl fungerande** sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra **enkla** undersökningar och sorteringar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Utifrån **enstaka** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa **bidrar** eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **enkla** resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **välutvecklade** resonemang om hälsa och ohälsa.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: