Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstå och använda tal 4 - Åledsskolan

Skapad 2017-03-21 15:30 i Åledsskolan Halmstad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 4 Matematik
I Halmstad kommun kartlägger alla mattelärare i grundskolan sin undervisning och elevernas utveckling inom området "Taluppfattning" hjälp av Skolverkets bedömningsstöd i matematik åk 1-3, Skolverkets ämnesprov i matematik (åk 3 och 6) samt kartläggningsmaterial från boken "Förstå och använda tal" (McIntosh). Kartläggningen "Förstå och använda tal" görs en gång per termin i åk 4-6. Resultatet dokumenteras och analyseras på såväl skol-, grupp- och individnivå, gemensamt av matematiklärarna. Analysen och resultatet ligger sedan till grund för den gemensamma planeringen och genomförandet av matematikundervisningen. I matrisen nedan ser du din egen utveckling inom taluppfattning. Grön ruta betyder att du visar förståelse för den del av matematiken som är beskriven i rutan. Vit ruta betyder att du ännu ej nått eller fått möjlighet att visa dina kunskaper kring detta.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Förstå och använda tal 4

Räkneord och antal
1. Uppåträkning med hundratalsövergång. Exempel: Fortsätt talmönstret 497, 498, 499.........
2. Nedåträkning med hundratalsövergång Exempel: Fortsätt talmönstret 203, 202, 201..........
3. Uppåträkning med stora tal Exempel: 16299 + 1
Positionssystemet
4. Användning av positions-systemet för att lägga till 100. Exempel: Calle fick en lillasyster 2014, vilket år fyller hon 100 år?
5. Användning av positions-systemet för att ta bort 100. Exempel: Lisa har 1914 kr, hon ger 100 kr till Johanna. Hur mycket har Lisa sen?
6. Tal på tallinje 0-10 000 Exempel: Ungefär vad pekar pilen på?
Tal i bråkform och decimaltal
7. Hälften och fjärdedelar. Exempel: Dela en tårta i halvor. Dela ena halvan i två lika stora delar. Vad kallas en sådan del?
8. Bråk som del av mängd. Exempel: Det finns 12 hjärtan. Ringa in 1/3.
9. Kronor och ören uttryckt med decimaler. Exempel: Skriv 5 kronor och 50 öre som kronor.
Tal i decimalform
10. Sambandet mellan decimalers värde och del av helhet. Exempel: Decimaltal med bild
11. Tal i decimalform på tallinje. Exempel: Markera 0,1, 0,6 och 0,9 på tallinjen.
12. Subtraktion Sambandet mellan en räknehändelse och ett uttryck. Exempel: 18-3
13. Skriv en räknehändelse till ett uttryck. Exempel: 11-4=7 Lina har 11 st äpplen och ger 4 st till Ulla. Hur många äpplen har Lina kvar?
14. Likhetstecknets betydelse. Exempel: Jämvikt på en våg. 19+17 = 19+17
15. Sambandet mellan bild och multiplikationsuttryck. Exempel: 3 x 5 = 15 5 x 3 = 15
16. Uppfatta grupper av föremål som helheter. Exempel: Hur många högar med 3 i varje?
17. Sambandet mellan en räknehändelse och ett multiplikationsuttryck. Exempel: 6 x 17
Huvudräkning
18. Addition Exempel: 8+7
19. Subtraktion Exempel: 13-7
20. Addition Exempel: 40+70
Huvudräkning
21. Subtraktion Exempel: 130-40
22. Multiplikation Exempel: 4x3
23. Multiplkation Exempel: 6x5
Huvudräkning
24. Subtraktion med tvåsiffriga tal Exempel: 43-26
25. Addition med decimaltal Exempel: 0,6+0,4
26. Dubbelt Exempel: Vad är dubbelt så mycket som 16
Uppställning
27. Skriftlig addition utan minnessiffra. Exempel: 143+24
28. Skriftlig addition med minnessiffra. Exempel: 59+135
29. Skriftlig subtraktion med växling. Exempel: 305-176
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: